Včeraj je bilo v Sloveniji opravljenih 6853 testov, potrjenih pa je bilo 1784 okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 26,3 odstotka. Sedemdnevno povprečje novookuženih na današnji dan znaša 1487. To pomeni, da prvi pogoj sproščanja ukrepov, ki bo izpolnjen pri povprečju 1350 okužb, še ni izpolnjen. Včeraj je umrlo 61 ljudi s covid-19, kar je nov rekord. Bolnišnično oskrbo je potrebovalo 1284 ljudi, kar pomeni, da tudi drugi pogoj za sproščanje ukrepov ni izpolnjen. Intenzivno nego je potrebovalo 197 bolnikov oziroma en manj kot v sredo.

Vladni govorec Jelko Kacin se je v imenu vlade uvodoma odzval na odločitev ustavnega sodišča o izobraževanju na daljavo. Povedal je, da so bili vsi ukrepi sprejeti na podlagi strokovnih podlag in da so bili nujni za reševanje življenj in zdravja ljudi. Zatrdil je, da so bili sprejeti na popolnoma transparenten in javen način. »Po mnenju vlade so bili ustrezno objavljeni in predstavljeni,« je še dodal Kacin. »Vse navedeno velja tudi za akte, s katerimi je vlada podaljševala ukrepe. Tudi o teh ukrepih je bila takoj obveščena javnost in posebej še državni zbor. Odločitev ustavnega sodišča je nepričakovana, saj se pri svojih prejšnjih odločitvah, ki so se nanašale na ukrepe za obvladovanje covid-19, ni postavilo na takšno stališče. Vlada poleg tega še dodaja, da odloki sami niso omejili svoje veljavnosti in bi torej morali veljati, dokler niso razveljavljeni. Zato je bilo po mnenju vlade sprejemanje ukrepov o podaljšanju ukrepov ustrezno. Vsekakor pa bo vlada v skladu z načelom pravne države upoštevala predmetno odločitev ustavnega sodišča in o ukrepih, na podlagi strokovnih izhodišč, ponovno odločala. Glede na stališče ustavnega sodišča, da gre za predpise, bo vlada v skladu z 2. odstavkom 154. člena ustave Republike Slovenije zadevna besedila objavila v državnem uradnem listu.«

Prepoved prodaje alkohola ne velja za trgovine

Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata je povedala, da je bilo v preteklem tednu opravljenih 2183 nadzorov, izrečenih pa 38 prekrškovnih sankcij, 252 opozoril po zakonu o prekrških ter 101 upravni ukrep. Na zunanjih javnih površinah je bilo opravljenih 522 nadzorov, izrečenih pa 18 prekrškovnih sankcij in 155 opozoril. V gostinstvu je bilo opravljenih 194 nadzorov, izrečenih 6 prekrškovnih sankcij ter izdanih 19 opozoril po zakonu o prekrških. Pojasnila je tudi, da prepoved prodaje alkoholnih pijač velja samo za zunanje prostore oziroma stojnice, ne pa tudi za trgovine. Prepovedano je tudi uživanje alkohola na javnih površinah.

Pri inšpektoratu za delo ugotavljajo, da občani in zaposleni načeloma upoštevajo vse sprejete ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. Pri nadzoru delovanja gostincev so inšpektorji zaznali manj zbiranja pred lokali, največ kršitev pa je bilo glede neurejenosti prevzemnih mest. Naleteli so tudi na primer frizerskega salona, ki je imel spuščena senčila, v notranjosti pa je bilo več oseb. Izrečena je bila prepoved obratovanja, izdana pa je bila tudi globa.

Urad za kemikalije ugotavlja, da ljudje nosijo maske tako v notranjih prostorih in na odprtih javnih površinah. V večstanovanjskih objektih so razkužila večinoma povsod na razpolago, ponekod jih ni le pred dvigali v višjih nadstropjih stavb. Razkužila ponekod niso ustrezno označena.

Pri nadzoru varuhov predšolskih otrok, ki so posebna kategorija izvajalcev varstva otrok, so ugotovili, da velika večina (22 od 36 varuhov) izvaja dejavnost v nasprotju z odločbo ministrstva za znanost, šolstvo in šport. Na primer, v neustreznih prostorih ali pa imajo v varstvu preveč otrok. Na podlagi analiz tveganja bodo v prihodnjem tednu usmerjeno in povečano nadaljevali z nadzori v okviru izvajanja predšolske vzgoje.

Tržni inšpektorat je opravil nadzor pri 253 subjektih, od tega je bila pri 68 ugotovljena vsaj ena kršitev. Skupaj je bilo izrečenih 46 upravnih opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru, 33 opozoril po zakonu o prekrških ter izdanih 9 upravnih odločb, s katerimi je bilo opravljanje dejavnosti prepovedano. Zaradi upravljanja trgovinske dejavnosti kljub začasni prepovedi sta bila izdana tudi dva plačilna naloga v skupni vrednosti 8800 evrov.

Najpogostejše kršitve prehajanje državnih in občinskih meja

Namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak je povedal, da kljub stalnemu nadzoru in dokaj visokim globam policisti še zmeraj zaznavajo večje število kršitev. V večini primerov gre za posameznike, v določenih primerih pa tudi za pravne osebe ali samostojne podjetnike.

Od 27. 11. do 3. 12. so sicer opravili nadzore na 16.881 krajih. Pri tem so izrekli skupno 1002 opozoril ter izdali 617 plačilnih nalogov in hitrih postopkov. Večinoma je šlo za kršitve odlokov o prehajanju meja, o omejitvi gibanja in prehajanju občin. V devetih primerih so izvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o varovanju javnega reda in miru, ki za neupoštevanje zakonitega ukaza ali ukrepa policista predvideva globo 333 evrov. V zadnjih sedmih dneh je bilo največ glob izdanih na območju PU Ljubljana (201), PU Novo mesto (199), PU Celje (81) in PU Maribor (67). Največ opozoril pa na področju PU Celje (404), PU Ljubljana (326), PU Maribor (75) in PU Koper (51).

Minister Cigler Kralj že v domači oskrbi

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič je povedal, da je bil minister Janez Cigler Kralj včeraj odpuščen iz bolnišnice in zdravljenje že nadaljuje v domači oskrbi. Število ozdravelih stanovalcev domov starejših občanov (DSO) se povečuje. V torek je bilo teh 133, v sredo 184, v četrtek pa že 207. Ozdravelo je že več kot 1500 zaposlenih, več kot 3000 stanovalcev pa se je že vrnilo iz rdečih con. Na novo je bilo okuženih 199 stanovalcev in 89 zaposlenih.