Kot so zapisali v Društvu novinarjev Slovenije (DNS), se je vrhovno sodišče pred tednom dni s sporočilom za javnost z naslovom Odločba vrhovnega sodišča ne omejuje dostopa do sodb sodišč odzvalo na opozorila javnosti, da je praksa zavračanja posredovanja pravnomočnih sodb nesprejemljiva. V stališču je navedlo, da "sodba ni v ničemer omejila transparentnosti delovanja sodišč in njihove dolžnosti, da javnost obveščajo o pomembnih odločitvah". A v DNS se s tem zapisom ne strinjajo, kot so navedli, je sodišče korenito poseglo v "do takrat ustaljeno razumevanje, da vsem državljanom, ki do dostopa do dokumentov iz tožilskih ali sodnih spisov niso upravičeni po področni zakonodaji, dostop omogoča zakon o dostopu do informacij javnega značaja".

"Posledica te sodbe je več kot 20 pritožb, ki so jih novinarji, odvetniki in državljani zaradi zavračanja posredovanja pravnomočnih sodb, vložili pri informacijskemu pooblaščencu," so poudarili v društvu.

Ob tem so navedli, da vrhovno sodišče v omenjenem sporočilu pojasnjuje, da so si sodišča, tudi vrhovno sodišče samo, narobe razlagala omenjeno sodbo in da naj sodišča "ob veljavnih zakonskih podlagah zagotavljajo novinarjem dostop do odločitev sodišč (torej predvsem tudi do sodb)". "V primeru zavrnjene zahteve za posredovanje pa državljane napotujejo na upravno sodišče. Takšen postopek pa je drag in dolgotrajen," so opozorili v DNS.

Po mnenju DNS naj bi vrhovno sodišče tako rešilo problem dostopa do pravnomočnih sodb, a še to po njihovem mnenju neustrezno. Obenem pa opozarjajo, da to ne rešuje dostopa do vseh drugih dokumentov in informacij o poteku postopkov na sodiščih in tožilstvih. "Vztrajamo, da ne rešuje niti postopkovnega problema, saj so vsi državljani, ki informacije zahtevajo po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, upravičeni do zaključka upravnega postopka in v primeru zavrnitve posredovanja informacij vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu. Pritožbeni postopek pri pooblaščencu je brezplačen in hiter ter omogoča dostop do zahtevanih informacij v kratkem času. Takšen postopek je edini sprejemljiv za novinarje in novinarsko delo," so poudarili.

Ob tem so opozorili, da je problematika širša in ne obsega le dostopa do sodb. Poudarili so, da so sodišča in tožilstva zavezanci po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, kar pomeni, da je javnost upravičena do informacij in dokumentov iz predkazenskih, kazenskih in sodnih postopkov, in ne le pravnomočnih sodb.