Tudi tokrat so bili prvi odzivi vlagateljev precej podobni. V povprečju so tečaji delnic dobili pospešek, vrednost državnih vrednostnih papirjev in zlata pa se je znižala. Podrobnejša analiza znotraj posameznih naložbenih razredov pokaže, da se je ponovno zgodila rotacija v najbolj prizadete delnice oziroma sektorje. Med zmagovalci prevladujejo bolj ciklične dejavnosti, še posebej dejavnosti, ki jih je pandemija najbolj prizadela, denimo storitvene dejavnosti, povezane s turizmom, energetske družbe in finančna industrija, tudi prodaja na drobno. Na drugi strani so dejavnosti, ki jim je zaprtje javnega življenja celo koristilo. To so v večji meri tehnološka podjetja in e-trgovina, torej podjetja, katerih cene delnic so letos najbolj zrasle. Razumljivo je, da so tudi tokrat ta podjetja bolj na udaru.

Finančni trgi so z odzivom na včerajšnjo objavo potrdili, da je svetloba na koncu tunela še nekoliko močnejša in da jih tako kot doslej v največji meri zanimajo dolgoročnejša pričakovanja. Kljub temu velja opozoriti, da v povezavi z obema potencialnima rešitvama obstaja še precej neznank; prihodnje obdobje bo prav gotovo gospodarsko zahtevno, zaradi česar se razpoloženje vlagateljev lahko hitro spremeni.