Na ljubljanski občini bodo po napovedih vodje oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Davida Polutnika poskrbeli za dvig prehoda za pešce v Gerbičevi ulici v križišču z Rezijansko ulico ter s tem vsaj nekoliko zavarovali prehod, ki ga med drugim uporabljajo tudi otroci osnovne šole in vrtca Kolezija. S tem bodo na občini – župan Zoran Janković je dodal, da še letos – deloma uresničili pobudo, ki jo je v sodelovanju z vodstvom osnovne šole, vrtca in svetom staršev dal mestni svetnik Liste kolesarjev in pešcev Janez Stariha. Njihova želja je bila, da bi obstoječi prehod zavarovali še s semaforjem na gumb in talno LED-osvetlitvijo, a za zdaj je že dvig prehoda zanje manjša zmaga.

Prvič pobudo gladko zavrnili

Ni namreč prvič, da je bila občina soočena s prošnjo za zavarovanje tega prehoda. Stariha je tak predlog, pri čemer je izpostavil tudi željo, da bi na tem odseku hitrost omejili na 30 kilometrov na uro, občini dal že februarja lani, a odgovor občine je bil negativen. »Gerbičeva ulica je kategorizirana kot zbirna mestna cesta in je glavna nosilka prometa med Barjansko cesto in Vipavsko ulico na območju med Gradaščico in Cesto v Mestni log, zato bomo na njej ohranili obstoječo omejitev hitrosti, torej 50 kilometrov na uro. Ureditve predlaganega nadvišanja križišča ne bomo izvedli. Tovrstna ureditev ni smiselna, saj bi na tem območju povzročala dodatne hrupne obremenitve zaradi zaviranja vozil in tresljaje bližnjih objektov,« so bili neomajni na Magistratu.

Primož Novak, eden od staršev otrok osnovne šole Kolezija, meni, da argumenti občine o pretočnosti prometa, domnevnih hrupnih obremenitvah in tresljajih ne morejo prevladati nad vprašanjem prometne varnosti. »Gerbičeva ulica je relativno prometna, zelo veliko otrok jo prečka na poti v osnovno šolo Kolezija. Na kar 750 metrov dolgem odseku od Riharjeve do Vipavske ulice nima niti enega semaforiziranega ali dvignjenega križišča. Ko grem z otroki v šolo ali jih popoldne peljem domov, ti pred prehodom za pešce ne ustavi tudi po pet avtomobilov. Veliko jih še stopi na plin, da se jim ja ne bi bilo treba ustaviti, ker se jim zjutraj pač mudi. Že tako je hitrost v Gerbičevi ulici omejena na 50 kilometrov na uro, kar pomeni, da lepa večina vozi 60 kilometrov na uro,« pripoveduje Novak, ki dodaja, da je alternativna varna pot v šolo zanje daljša za pol kilometra.

Ravnateljica: Želimo tudi kolesarsko infrastrukturo

Pobudo za ureditev varnega prehoda za pešce v Gerbičevi ulici podpira tudi ravnateljica osnovne šole Kolezija Nina Triller, ki pravi, da je ta še toliko bolj aktualna, ker se je poleti osnovna šola Bičevje pridružila osnovni šoli Kolezija, zaradi česar bodo morali v prihodnjih letih prerazporediti učence. »To pomeni, da jim moramo zagotoviti tudi varno šolsko pot do obeh šol. Zato si bomo s svetom staršev prizadevali, da s pomočjo občine uredimo varne šolske poti med obema lokacijama naše šole ter do doma otrok. Kritičnih točk za pešce je danes na območju šolskega okoliša osnovne šole Kolezija še nekaj, predlagala pa bi tudi, da na tem območju uredimo boljšo infrastrukturo za kolesarje, morda tudi s polnilnicami za električna kolesa in postajami sistema BicikeLJ v bližini obeh lokacij osnovne šole Kolezija,« pravi Trillerjeva.