Zaradi pandemije koronovirusa bo komisija med drugim predlagala vzpostavitev močnejše evropske zdravstvene unije, zlasti s krepitvijo vloge obstoječih agencij ter ustanovitvijo nove agencije za napredne biomedicinske raziskave in razvoj, kot je napovedala predsednica Ursula von der Leyen v septembrskem govoru o stanju v uniji.

V sklopu uresničevanja cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 bo komisija pripravila sveženj ukrepov za zagotovitev ustrezne pripravljenosti na izpolnitev cilja najmanj 55-odstotnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 na področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, obdavčitve energije in trgovanja z izpusti.

Pričakuje se tudi predlog za vzpostavitev mehanizma za obdavčenje uvoženih ogljično intenzivnih industrijskih proizvodov, s čimer želi unija zmanjšati tveganje selitve virov CO2 in zagotoviti enake konkurenčne pogoje na tem področju.

Na digitalnem področju bo med drugim pripravila načrt jasno opredeljenih digitalnih ciljev za leto 2030, ki se bodo nanašali na povezljivost, znanja in spretnosti ter digitalne javne storitve. Poudarek bo na pravici do zasebnosti in povezljivosti, svobodi govora, prostem pretoku podatkov in kibernetski varnosti.

Da zdravstvena in gospodarska kriza ne bi prerasla v socialno krizo, bo komisija predstavila ambiciozen akcijski načrt za celovito izvajanje evropskega stebra socialnih pravic. Predlagala bo tudi novo evropsko jamstvo za otroke, ki bo vsem otrokom zagotovilo dostop do osnovnih storitev, kot sta zdravstvo in izobraževanje.

Na zunanjepolitičnem področju bo predlagala sporočilo o krepitvi prispevka EU k multilateralizmu, ki temelji na skupnih pravilih, prenovljeno partnerstvo z našim južnim sosedstvom in sporočilo o Arktiki ter predstavila nov strateški pristop v podporo razorožitvi, demobilizaciji in reintegraciji nekdanjih borcev.

Pričakuje se tudi nova strategija za prihodnost schengenskega območja. Nedavno predlaganemu paktu o migracijah in azilu pa bodo sledili številni predlagani ukrepi v povezavi z zakonitimi migracijami.

Za doseganje rezultatov v praksi bo komisija okrepila tudi svoje dejavnosti osveščanja, pri čemer bo imela osrednjo vlogo konferenca o prihodnosti Evrope. To naj bi zagnali proti koncu leta. Dogovora o izvedbi konference še ni, zatika se pri tem, kdo jo bo vodil.

Komisija vsako leto sprejme delovni načrt s seznamom ukrepov, ki jih bo sprejela v naslednjih dvanajstih mesecih. Z njim javnost in sozakonodajalca seznani s svojimi političnimi zavezami za predložitev novih pobud, umik predlogov v obravnavi in pregled veljavne zakonodaje EU.

Program ne zajema tekočega dela komisije kot varuhinje pogodb, izvajanja obstoječe zakonodaje in rednih pobud, ki jih sprejme vsako leto.