Tako vam lahko napovemo, kaj nas časa v prihodnjih mesecih. Najprej bodo tako kot Italijani leta 1942 prepovedali smučanje, saj so okupatorji kaznovali vsakogar, ki se je zunaj svojega stanovanja prikazal s smučarsko opremo. Nato bodo prepovedali kolesa, kajti leta 1942 so Ljubljančani lahko kolesarili le, če so imeli posebno dovolilnico. Nakar bodo prepovedali še prenočitev Ljubljančanov in Ljubljančank v stanovanjih someščanov in someščank, da se ne bi dogajal ilegalni razvrat.

Nazadnje bodo v mestu prepovedali še nošenje nahrbtnikov in planinskih čevljev, kar bo ultimativna zmaga velikega Janeza, da ga neznosni Ljubljančani končno ne bodo več motili med spokojnim hribolazenjem s tujimi politiki po slovenskih vršacih.

P. S.: Vsi našteti ukrepi so bili resnično v veljavi v času italijanske okupacije.