Opažate, da se število požarov v Sloveniji, med drugim tudi v vaši regiji, v zadnjih letih povečuje?

Statistika na ravni celotne Slovenije ne kaže na odstopanje od povprečja preteklih let. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje se število požarov na objektih giblje od 2000 do 2500 na leto in tudi letos kaže, da bo v teh okvirih. Res pa je, da je na območju primorsko-notranjske regije število letos večje kot v prejšnjih letih.

Čemu to pripisujete? Kateri so razlogi za tak »trend«?

Število požarov po posameznih regijah od leta do leta niha, tako da bi težko govorili o kakem posebnem razlogu. O tem pričajo tudi podatki Zavarovalnice Triglav. Pri tem bi rad poudaril, da tako podjetja kot posamezniki precej vlagajo v požarno zaščito, da so predpisi strogi, izboljšuje pa se tudi tehnologija na področju zaščite pred požari. Zaradi tega bi pričakovali, da bo število škod iz leta v leto manjše. Pa na žalost ni.

Kaj lahko podjetja in posamezniki storijo za zmanjšanje požarov in posledično škod?

Ukrepov je veliko: od pravilnega načrtovanja zgradb, izbire materialov in pravilne izvedbe do upoštevanja primernih razdalj med objekti, požarnih zidov in pregrad. V uporabi je vse več javljalnikov požara ter sistemov za obveščanje in gašenje začetnih požarov in podobno. Posebno pozornost je treba posvetiti nevarnim dejavnostim. Seveda vsega ni mogoče vedno preprečiti, zato ni odveč imeti rešitev tudi za primer, ko do škode vseeno pride. To lahko rešimo z ustreznim zavarovanjem, ki ga je treba skleniti pravi čas.

Kako pa si lahko pri zmanjšanju posledic in nevarnosti zaradi požara pomagamo z zavarovanji? Na kaj mora biti posameznik, ki sklepa tovrstno zavarovanje, pozoren?

Požarna zavarovanja običajno združujejo kritja za požar in za podobna tveganja, kot so na primer eksplozija ter naravne ujme (vihar, toča, udar strele…). Prvi razmislek je, kaj sploh želimo zavarovati, potrebna je natančna opredelitev (ne)premičnin. Druga pomembna odločitev je izbor nevarnosti, pred katerimi se želimo zavarovati, saj običajno zavarovanja ponudijo možnost izbire več dodatnih nevarnosti, kot na primer izliv vode, potres, poplave, udor meteornih vod s strehe in tako dalje. V Zavarovalnici Triglav ponujamo že pripravljene pakete zavarovanj, prilagojene posamezni dejavnosti, ali sklenitev police po meri stranke, predvsem pa možnost posvetovanja z usposobljenimi strokovnjaki.

Kako lahko optimalno kombiniramo različne ukrepe za preprečevanje požarov in zavarovanje? Ali bo za nekoga, ki veliko vlaga v varstvo pred požari, cena zavarovanja nižja?

Cena je odvisna od več dejavnikov. Najprej je pomembna vrednost zavarovanih predmetov, potem pa stopnja nevarnosti za požarne škode. Pri manj nevarnih dejavnostih bo premija nižja, kar velja tudi za manj nevarna območja. Pri zavarovanjih podjetij oziroma pri industrijskih obratih pa na višino premije pomembno vpliva tudi uporaba raznih ukrepov za preprečevanje požarov. Kar je logično – več ko vlagamo v požarno zaščito, manjše je tveganje za požar in s tem tudi nižja cena.

Ali so pri požarnih zavarovanjih še kake posebnosti, ki jih je dobro poznati?

Tako kot pri vseh vrstah pogodb je tudi pri zavarovanjih precej podrobnosti in posebnosti, ki izhajajo iz različnosti objektov oziroma predmetov zavarovanja in potreb strank. Skoraj ni dveh enakih zgradb in tudi ne enakih želja glede tega, kaj želi kdo zavarovati. Pozorni moramo biti predvsem na to, da se z zavarovalnico natančno dogovorimo, kaj želimo zavarovati, kakšne so vrednosti teh stvari, za katere nevarnosti smo se dogovorili za zavarovalno kritje, s predstavnikom zavarovalnice pa se pogovorimo tudi o morebitnih izključitvah kritij oziroma o tem, česa zavarovalna pogodba ne krije. Temeljit pogovor ob sklepanju bo prinesel zadovoljstvo ob morebitni škodi.