Seveda pa sta tako za kmete kot za kupce pomembni urejenost in funkcionalnost celotnega zunanjega prostora kmetije.

Na kmetijah smo pripravljeni na drugačna doživetja

Kmetijo obiščemo, ker želimo okušati domače dobrote in kupiti pridelke, željni pa smo tudi svežega zraka, sonca, pristne sence in naravne klime. Želimo si, da smo v primernem letnem času in vremenu postreženi zunaj, v naravi, saj tako še bolj pristno začutimo in doživljamo lepote naših kmetij. Tega so zelo veseli tudi naši otroci, da si lahko ogledajo kmečko dvorišče, ki je zelo drugačno od tistega doma.

Z občutkom

Kupci se običajno pripeljemo na kmečko dvorišče, zato je prav tako kot kvaliteta pridelkov, pomemben tudi urejen zunanji prostor, kjer se pripravi pridelke za kupce ali degustacija. Nekako pričakujemo, da dobimo na kmetiji občutek domačnosti, gostoljubnosti, kjer se ohranja navade, tradicija. A zasnovo pristnega kmečkega dvorišča je zaradi vedno večje kmetijske mehanizacije in velikih gospodarskih objektov ter specifičnosti kmetije vse težje vzpostaviti. Zunanji, primerno urejen prostor, nas lahko reši marsikaterih težav in dvomov, do kam povabiti obiskovalce in kje je oseben prostor za družino.

Ureditve manjšega kmečkega dvorišča

V tem članku predstavljamo primer ureditve manjšega kmečkega dvorišča Ekološke kmetije Šlibar z zelo uporabnim, pokritim zunanjim prostorom, ki je nastal, ko smo dve steni starega objekta s kapelico ohranili in zaščitili s streho ter dobili neprecenljivo vrednost ter uporabnost celotnega dvorišča kmetije.

Obstoječi steni varujeta dvorišče pred vetrom in pogledi s ceste ter ohranjata videz tradicionalne kmečke hiše. Streha, ki je hkrati strop, ščiti steni in kapelico ter zagotavlja zunanji suhi večnamenski prostor. Lesen pod je rahlo dvignjen od ravni dvorišča, ohranjena lesena okna pa dodajo igro svetlobe in podobo kmečke hiše. Prostor so domači opremili z avtentičnim pohištvom, tako da je zopet zaživela stara kmečka hiša in se je domačnost prelila prek celotnega dvorišča. Ogreva ga južno sonce, pozimi globoko v notranjost, poleti pa jo poleg strehe senči listje mogočnih kostanjev, ki se ponašajo s približno enako letnico kot rekonstruirana ohranjena zidova. Poleg zidov in kostanjev je na zunanjem delu ohranjena in obnovljena še vzidana kapelica, ki je na vhodu kmetije in krasi ter poudarja tradicionalni pridih in sakralno kulturo.

Idila kmečke hiše

Ohranjeno leseno pohištvo poudarja idilo kmečke hiše in vabi na okušanje domačnosti. Ozaveščeni domači, zagovorniki trajnostnega, do okolja prijaznega pridelovanja domače hrane, v prijetnem ambientu opravljajo svoja dela, posedajo s prijatelji in uživajo v preprosti in nenadomestljivi vrednosti tradicije in neokrnjene narave. Ko se bodo vsa večja dela končala in se bosta ponovno naselila mir ter užitek uresničenih sanj, se lahko prepustimo domišljiji.

Tekst in foto: Helena Majcen Kričaj, univ. dipl. inž. kraj. arh.