Slap Šum v Besnici pri Kranju zagotovo sodi med najbolj znane znamenitosti tega območja. Da so čisto blizu ob potoku Nemiljščica prave miniaturne terme, ki so jih uredili leta 1954, pa ve le malokdo. Med najmlajšimi, ki betonska korita, s katerimi je obzidan termalni izvir, pogosteje obiskujejo, je mlada domačinka Nika. »Sem pridem največkrat poleti. Pripelje me ata,« nam je povedala deklica, ki se je v okolju počutila povsem domače. Njen dedek Miro Sušnik namreč zadnja leta skrbi, da okoliške rastline korit ne prerastejo in da so toplice dostopne za domačine. »Tudi mulj in alge čistim. Prav pred ogledom sem to naredil. Na površini se namreč nabere kar za debelino odeje alg,« nam razloži in zaupa, da termalni izvir zabavo za odrasle in otroke ponuja predvsem poleti.

Voda, stara vsaj 60 let

Domačini se poletij ob toplicah še dobro spominjajo iz otroštva. Anton Potočnik iz Zgornje Besnice je imel posebno metodo kopanja. Najprej se je skopal v potoku, da ga je zmrazilo, potem pa se ogrel v koritih s termalno vodo. »Spomnim se, da je bilo takrat, ko sem obiskoval termalni izvir, tukaj kar lepo urejeno,« pravi in v spominu brska za podrobnostmi. »Tukaj je bil zid in ob njem so bili nasajeni tulipani. Ob koritih je bila hiška, ki smo jo uporabljali za garderobo. Potem pa po stopnicah navzdol in v vodo,« opisuje. Spomni, da so te toplice opisali že v Slavi vojvodine Kranjske, kjer pa je dostop opisan z druge strani. Preden so leta 1954 zgradili betonska korita, so bili tam bazenčki iz ilovice, dodaja.

Čeprav gre za termalni izvir, temperatura vode doseže v najboljšem primeru 23 stopinj Celzija, običajno pa se giblje med 18 in 21 stopinjami, pravi Luka Serianz iz Geološkega zavoda Slovenije, ki je poleti opravil več analiz vode. Ta na površje po doslej znanih podatkih privre z globine okoli tisoč metrov, med dvigovanjem pa se meša s padavinsko vodo. Vsebnost tricija po njegovem dokazuje, da na dan privre voda, stara vsaj 60 let. »Glede na dostopne podatke je voda tudi pitna, če bi jo zajeli na iztoku,« pravi.

Nova turistična znamenitost v občini

Raziskave vode so opravili na pobudo Centra za trajnostni razvoj podeželja, kjer so sledili pripovedovanju domačinov in redkim zapisom v virih, pravi direktor centra Uroš Brankovič. »Želeli smo znanstveno preveriti podatke,« pravi. Podatke lahko zdaj uporabijo za izobraževalne in turistične namene. Odrasli in otroci bi se namreč lahko geologijo na tem območju učili »v živo«, toplice pa bi lahko poleg slapa Šum in bližnje kraške jame postale nova turistična znamenitost kraja. »Skupaj s krajani in MO Kranj želimo, da bi to postala sonaravna zanimivost, v katero pa bi lahko obiskovalci v vseh letnih časih namočili noge in se prepričali o termalnih učinkih izvira,« pravi Brankovič.

A prej se bo treba dogovoriti z lastniki zemljišča, poudarja predsednik Krajevne skupnosti Besnica Primož Bavdek. »Želje in načrti pa so. Treba bi bilo urediti še dostop in parkirišče. Morda bi za to potrebovali zasebnega investitorja,« opozarja. Medtem pa bodo domačini še naprej skrbeli za urejenost toplic in okolice, obljublja predsednik krajevne skupnosti. Med pohodom do termalnega izvira se je med udeleženci vnela tudi debata o tem, kdo in s kakšnim namenom je toplice leta 1954 postavil. A domačini se ne spominjajo, da bi šlo za kakšno posebno rabo. Ko so zgradili korita, so jih največkrat uporabljali otroci v poletnih mesecih, za njimi pa nove in nove generacije poletnih počitnikarjev, se spominjajo domačini.