»Zgodila sta se dva večja premika na Gorenjskem,« v zvezi z gradnjo novih stanovanj za najem opozarja mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS. Jeseniški občinski svetniki so pretekli teden sprejeli občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Partizan na Jesenicah, predstavniki MO Kranj pa so s skladom podpisali pismo o nameri za gradnjo soseske Ob Savi v Kranju.

V Kranju tudi oskrbovana stanovanja

Kot pravi Remec, na skladu trenutno pripravljajo dokumentacijo za gradnjo 1. faze kranjske soseske Ob Savi v Kranju. Sestavljali jo bodo štirje večstanovanjski objekti s 159 javnimi najemnimi stanovanji in 28 oskrbovanimi stanovanji. Skupaj bo tako soseska ponujala 187 stanovanj z zunanjimi parkirišči. Nekatere stavbe bodo poleg pritličja imele tri, druge pa štiri nadstropja. »Gradnja je predvidena za leto 2022, vendar je njen začetek odvisen od dejavnosti kranjske občine pri rekonstrukciji Savske ceste in gradnji novega mostu čez reko Savo,« opozarja direktor stanovanjskega sklada.

Tudi nova jeseniška stanovanja naj bi začeli graditi istega leta. Stanovanjski sklad RS trenutno pripravlja dokumentacijo za gradnjo dveh večstanovanjskih objektov s skupno 43 javnimi najemnimi stanovanji na območju TVD Partizan. »Objekta, eden z dvema, drugi s tremi nadstropji poleg pritličja, bosta imela skupno podzemno garažo s 59 parkirnimi prostori, preostali parkirni prostori bodo na zunanjem parkirišču. Na vzhodni strani je ob stanovanjskih objektih predviden javni park,« opisuje Remec.

Več kot dva tisoč najemnih stanovanj po državi

Kot so zapisali na skladu, z omenjenima velikima projektoma uresničujejo cilje nacionalne stanovanjske politike na področju večanja stanovanjske mobilnosti prebivalstva, omogočanja lažje dostopnosti do stanovanj ter ustvarjanja uravnotežene ponudbe kakovostnih in funkcionalnih stanovanj. »Do leta 2023 imamo namen zagotoviti 2144 novih javnih najemnih stanovanj v projektih vrednosti okoli 286 milijonov evrov. Prizadevamo si, da se stanovanja za mlade, družine in starejše gradijo po vsej Sloveniji in da s svojo prisotnostjo spodbudimo poleg 125 občin, s katerimi že sodelujemo na stanovanjskem področju, tudi druge občine k sodelovanju pri naših programih,« je še poudaril direktor sklada. pe