Deset let dolga zgodba novozgrajenega Socialnega centra v Vrtojbi, ki je kljub velikim potrebam po prostih zmogljivostih domske oskrbe starejših sameval, se je naposled končala v enem tednu. Država je prelomila obljubo in bo namesto oživitve centra z javnimi proračunskimi sredstvi dom s 120 posteljami in 38 oskrbovanimi stanovanji prodala zasebniku.

Družba za upravljanje terjatev bank je še skrivnostna glede prodaje, saj da postopki še tečejo. Da so ti v sklepni fazi, potrjuje kupec, štajersko podjetje Dom Upravljanje, ki ob koncu leta 2019 ni imelo nobenega zaposlenega, je pa prek lastnikov povezano s podjetjem, ki se je zadnjih pet let z institucionalnim varstvom starejših ukvarjalo v Sončnem domu v Mariboru. V začetku leta ga je prodalo največjemu avstrijskemu upravitelju domov za starejše, podjetju SeneCura.

Dom Upravljanje se je v zadnjem hipu prijavil na razpis za podelitev koncesije, dom v Vrtojbi pa naj bi za prve stanovalce usposobili najkasneje do leta 2023.

Soglasje tik pred zdajci

Tik pred zdajci so novi lastniki dobili tudi soglasje sveta občine Šempeter - Vrtojba. Uroš Fonovič iz lastniško povezanega podjetja GIC Gradnje je svetnikom povedal, da nameravajo v naslednjih letih dokončati vsa manjkajoča dela in zmogljivosti s sedanjih 120 ležišč povečati na 150, v sobe bodo namreč preuredili tudi pritlične prostore, ki so bili prvotno namenjeni lokalom. Snujejo ureditev parka za dementne stanovalce in dnevnega centra, v centru naj bi dobilo delo okoli 80 ljudi. 38 oskrbovanih stanovanj, ki niso del koncesije, bodo najverjetneje prodali ali oddali na trgu. Svetniki so ga soočili s pomisleki, da bo Dom Upravljanje zgolj posrednik in bo center čez nekaj let – tako kot Sončni dom v Mariboru – prodal naprej. Fonovič je zagotovil, da je njihov osnovni namen v centru vzpostaviti osnovno dejavnost, za katero je bil zgrajen, a dodal, da ničesar ne izključujejo, saj se na trgu dogaja marsikaj. »Podjetja se prodajajo in kupujejo, v tem ne vidim nič spornega,« je komentiral.

Ob najbolj perečem vprašanju cene oskrbe novi kupci mirijo, da je ta del razpisa za koncesijo. »Povprečna cena oskrbnega dne je 25,17 evra. Noben resen prijavitelj je ob prijavi na razpis ne bo presegel,« zagotavljajo. Po krajši razpravi, v kateri ni bilo čutiti večjih nasprotovanj projektu, temveč bolj olajšanje, da se dolgoletna sramota rešuje, so soglasje, enega ključnih dokumentov za pridobitev koncesije, potrdili. »V tej situaciji je vsak dobrodošel, krajani smo zadovoljni, da se kaj premakne. Objekti razpadajo in če bi se še čakalo, bi bil konec res žalosten,« je Miloš Nemec iz Civilne iniciative Vrtojba Štajercem izrekel dobrodošlico. Tudi župan Milan Turk meni, da je bilo v teh okoliščinah soglasje edino smiselno. Upa, da bo kupcem uspelo, a ne na račun občanov. Niso pa sogovorniki skrivali razočaranja nad državo, ki se je odrekla javnemu domu. Še junija ga je namreč uvrstila med 187 pomembnih naložb, ki naj bi v okviru tretjega protikoronskega zakona pospešile izhod iz krize po epidemiji.