Stanovanjski sklad Republike Slovenije je gradnjo manjše stanovanjske soseske na Dolgem mostu v ulici Za progo zaupal družbi TGH iz Črnomlja. Ta se je v konkurenci s še šestimi drugimi ponudniki zavezala, da bo sosesko s 40 javnimi najemnimi stanovanji projektirala in zgradila po ceni 4,48 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Na stanovanjskem skladu pričakujejo, da bodo pogodbo s TGH podpisali še ta mesec.

Gradbeno dovoljenje pričakujejo v novembru

Sklad gradbenega dovoljenja za gradnjo soseske na Dolgem mostu še nima, je pa zanj že zaprosil, postopek naj bi šel h koncu. »Gradbeno dovoljenje bo predvidoma izdano novembra 2020. Gradbena dela se bodo začela v prvi polovici leta 2021,« so še dodali na republiškem skladu. Ker na skladu pričakujejo, da bo gradnja trajala dvanajst mesecev, bo po optimističnem scenariju teh 40 stanovanj nared za vselitev v letu 2022.

Republiški sklad bo 40 stanovanj na Dolgem mostu oddajal v najem. Kakšna bo najemnina, še ni znano. Na skladu so pojasnili, da bo najemnina odvisna od stroška gradnje stanovanjskih objektov in bo »oblikovana po dokončanju gradnje ter pred vključitvijo stanovanj v ponudbo prek javnega razpisa«. Republiški stanovanjski sklad svojih stanovanj ne oddaja po neprofitni najemnini, temveč po tako imenovani stroškovni najemnini.

Pri oblikovanju slednje upoštevajo vse investicijske in gradbene stroške. Najemnina za 102 najemni stanovanji ob Ježkovi ulici, ki ju je sklad dal v najem v začetku leta 2018, je recimo znašala 6,5 evra na kvadratni meter. Najemnina za 50 kvadratnih metrov veliko stanovanje tako tam brez stroškov znaša 325 evrov.

80 parkirnih mest

Pred začetkom gradnje bo TGH moral izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo, šele potem bo znana dokončna podoba soseske. Ta bo v osnovi sestavljena iz dveh večstanovanjskih sklopov. »Vsak sklop bo izhajal iz osnovne pritlične stavbe, ki bo namenjena parkiranju stanovalcev s skupaj 80 parkirnimi mesti. Na vsako parkirno stavbo bosta postavljeni dve dvoetažni večstanovanjski lameli. Na pritličnem delu strehe parkirne stavbe je med stanovanjskim lamelama predviden zeleni atrij, ki bo interni skupni zunanji prostor za stanovalce vsake stavbe,« na svoji spletni strani sosesko opiše republiški stanovanjski sklad.

Velja omeniti, ob ulici Za progo na Dolgem mostu je manjšo sosesko s 30 stanovanji zgradil že ljubljanski stanovanjski sklad. Gradnja je bila končana spomladi leta 2016. Sosesko je zasnoval arhitekturni biro Bevk-Perović arhitekti, sklad pa je gradnjo zaupal novomeški družbi CGP, ki ji je odštel nekaj več kot 3,16 milijona evrov.