1. Začnite dosledno opravljati tekoče posle. Podpišite odločbe za statuse, dokončajte postopke odprtih in nezaključenih razpisov, izplačujte veljavne pogodbene obveznosti izvajalcem in transferje javnim agencijam.

Če tekočih poslov nočete opravljati, odstopite!

2. Dejavno se vključite v pripravo življenjskih in pravičnih priporočil in zahtev NIJZ za kulturne dogodke in prireditve. Tu opozarjamo na uprizoritvene in glasbene prireditve, ki jih je zaradi trenutnih zahtev tržno povsem nemogoče izvajati, že tako javno slabo podprtemu glasbenemu sektorju pa ste se odpovedali in ga pripisali ministrstvu za gospodarstvo. Tudi popularna glasba je kultura.

Če se nočete boriti za svoj sektor, odstopite!

3. Takoj umaknite svoj predlog za rebalans državnega proračuna. Sredstva za kulturo morate zaradi odpravljanja posledic epidemije v prihodnjih letih povečati – v skladu z vašimi predvolilnimi obljubami o izhodišču iz leta 2009 – za najmanj 20 milijonov evrov. V dogovoru z vlado poskrbite tudi za namenski sklad covid 19 v višini 50 milijonov evrov za leti 2020 in 2021.

Javno predstavite, katera evropska sredstva nameravate v naslednji finančni perspektivi črpati ter kako, komu in kdaj jih boste razdeljevali.

Če ne nameravate vztrajati pri povečanju deleža za kulturo, odstopite!

4. Predstavite načrt rešitev za posamezne sektorje. Javna agencija za knjigo in Slovenski filmski center se soočata z neizplačili, vašo neodzivnostjo in postopkovnimi blokadami pri črpanju (evropskih) sredstev. Glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti so životarile že pred krizo, v novih okoliščinah pa so pred kolapsom. Posledice krize prav tako v nesorazmerno velikem obsegu ogrožajo nevladni sektor in ljubiteljsko kulturo. Omogočite ljudem normalno delo.

Če težave ogroženih sektorjev razumete kot napad, odstopite!

5. Umaknite predlog sprememb in dopolnitev medijske zakonodaje in v skladu s priporočili in predlogi večine strokovne in zainteresirane javnosti pripravite novega. Zaščitite javno RTV in STA pred uničevalnimi vplivi vsakokratne aktualne politike.

Odstopite, če ne nameravate braniti javnega interesa!

6. Vzpostavite redne komunikacijske poti z deležniki in uporabniki storitev ministrstva. Začnite poslušati (in slišati) to, kar vam velika večina kulturnic in kulturnikov sporoča.

Sicer odstopite!

7. Sankcionirajte katastrofalno vodene postopke ter funkcionarje in uradnike, ki ne spoštujejo zakonskih in etičnih norm.

Če niste sposobni urediti razmer na ministrstvu, odstopite!

Spoštovani gospod minister, dr. Vasko Simoniti, slovenska kultura je v resnih težavah. Niste krivi za vse, se pa ministrstvo pod vašim vodstvom na stanje odziva neustrezno, celo škodljivo.

Skrajni čas je, da se lotite dela, prisluhnete strokovnjakom in začnete reševati situacijo. Začnite končno delovati kot minister in zaščitnik kulture v Sloveniji.

Sicer odstopite.