Kako pa razumeti jezik in delo naših poslovnih gazel, ki se jih je med finalisti projekta Gazela nabralo že kar devetdeset od leta 2001? Vsaka od njih na svoj poseben način živi svojo zgodbo, dosega dolgotrajno rast in v svojem poslovnem ekosistemu igra vodilno vlogo. Smisel njihove dolgotrajne rasti ni v rasti sami, v izkoriščanju poslovnih priložnosti, temveč v odgovorni in kakovostni rasti, ki pripomore tudi k trajnostnemu razvoju družbe, podjetja in posameznika v njej.

Ugotovitve aktualne raziskave Bisnode kažejo, da brez kakršnega koli negativnega dogodka posluje kar 89 odstotkov regijskih finalistk za priznanje gazela, med katerimi jih le pet izmed devetdesetih kot poslovni subjekt ne deluje več. Finančni podatki nedvoumno kažejo, da gazele finalistke odstopajo od povprečja po stabilni rasti, prihodkih, dodani vrednosti na zaposlenega, številu novih in trajnih zaposlitev in še bi lahko naštevali. Iz poslovne zgodbe vsake od njih se lahko učimo. Dnevnik vsako leto znova osvetli njihove podjetniške zgodbe, njihove poslovne rime. In da, rime slovenskih poslovnih gazel so tudi skozi 20 let še kako žive in živahne, prava poezija.

Devetdeset finalistov je nedvomno preveč, da bi našteval posamezne uspehe, a zagotovo lahko omenimo tri ključne temelje njihovega uspeha: stabilno vodstvo, preseganje pričakovanj in ekipni duh. Ena glavnih značilnosti gazel je stabilnost vodstvenih ekip. Ključni ljudje so praviloma tudi lastniki z izrazito razvitim občutkom za družbeno dobro in željo, da dajo globlji smisel izdelkom in storitvam, ki jih delajo. Če povzamem generalnega direktorja in dirigenta berlinske koncertne hiše dr. Raphaela von Hoensbroecha, »s tem zagotovijo, da člani orkestra ne igrajo le not, temveč da v svoje ustvarjanje vnesejo čustva, da odigrajo glasbo tako, da jo začutiš«. To pa lahko dirigent lahko naredi samo, če ima tudi sam idejo, ki ji sledi, če ve, kaj želi z glasbo in orkestrom sporočiti občinstvu. Z drugimi besedami: če ima vizijo in če ta vizija sledi osnovnemu poslanstvu, ki si ga izoblikuje vsak dirigent oziroma v našem primeru direktor samostojno.

Pridnost ni gonilo njihovega uspeha. Nasprotno. Temelj njihovega uspeha je inovativno iskanje novih rešitev, ki ne le zadostijo kratkoročnim potrebam, temveč presežejo dolgoročna pričakovanja in vzbudijo željo po nadaljnjem sodelovanju. To je sicer zelo inženirski pogled na delovanje, a na odličnih inženirskih podlagah temeljijo potem tudi uspešne poslovne nadgradnje ter marljivo treniranje, ponavljanje in učenje na izvedeni praksi.

»Če hočeš priti hitro do cilja, pojdi sam, če hočeš priti daleč, pojdi z ekipo,« je prelep afriški pregovor. Ta najlepše odslikava tretji temelj uspeha gazel in njihove rasti: to je ekipni duh, ki je temelj poslovne kulture gazel. Če še enkrat povzamem dr. Raphaela von Hoensbroecha – ta pravi, da z ekipo, ki jo dobi v roke, »najprej začnem igrati, da začutim, kaj zmorejo, kaj znajo in kje so. Potem njihova znanja kombiniram s svojo vizijo in nato vadimo do popolnosti«.

Dr. Nenad Savič je član metodološke komisije Gazela in mednarodni ocenjevalec odličnosti poslovanja.