Lucija Živa Sajevec, AMZS, Ljubljana, direktorica

Lucija Sajevec je uvedla nove, moderne pristope in metode v vodenju, upravljanju in organizaciji podjetja, pri čemer sledi načelom inovativnega, sodelovalnega, transformacijskega in navdihujočega voditeljstva podprtega z odprtim komuniciranjem.

• mag. Andrej Ribič, Elektro Ljubljana, predsednik uprave

Andrej Ribič je prevzel vodenje družbe leta 2010. V tem času so se za preko 300 odstotkov povečali čisti dobiček, dobičkonosnost družbe, donosnost sredstev in donosnost kapitala. V 2018 so ustvarili tudi visokih 95 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega.

Iztok Lipnik in Branko Šeruga, Elrad International, Gornja Radgona, direktorja

V družbo, ki je bila ustanovljena leta 1995 in se ukvarja z razvojem in proizvodnjo elektromehaničnih sklopov za končne izdelke na področju malih gospodinjskih aparatov, sta Iztok Lipnik in Branko Šeruga skupaj vstopila leta 1999. Družba za razvoj in proizvodnjo elektronskih naprav je imela leta 1997 69 zaposlenih in 3 mio evrov prihodkov. Danes ima Skupina Elrad (Elrad Int. in 4 odvisne družbe v Srbiji, Hong Kongu, na Kitajskem in v Mehiki) 1.600 zaposlenih in 135 mio evrov prihodkov.

Uroš Lozar, TKK, Srpenica, izvršni direktor

Družba, ki je leta 1947 začela s kopanjem in sušenjem krede, je danes skupaj s svojimi petimi odvisnimi družbami mednarodno uveljavljen specialist visoko kakovostnih izdelkov na področju gradbene kemije

Aleš Dolenc, M Sora, Žiri, direktor

Družbo s skoraj 200 zaposlenimi in sedmimi odvisnimi družbami vodi Aleš Dolenc od leta 2004. Da bi utrdili pozicijo vodilnega strokovnjaka za okna v Sloveniji, je strategija podjetja izrazito usmerjena v razvoj izdelkov. Z lastno razvojno raziskovalno skupino, visokimi vlaganji v razvoj in internimi sistemi inoviranja so večkratni prejemnik regionalnih in nacionalnih nagrad za inovacije.

Sebastijan Suhovršnik, TRO, Prevalje, direktor

Sebastijan Suhovršnik, ki vodi družbo od leta 2013, uvaja participativni način vodenja. Vsako leto na strateški konferenci oblikujejo dokument »hiša TRO«, kjer predstavijo ključne usmeritve podjetja vsem zaposlenim. Veliko naporov v družbi vložijo v organizacijo dela, ki naj bi bila čim bolj optimalna do vseh zaposlenih. Vodilo Sebastijana Suhovršnika je, da ima etično in moralno poslovanje prednost pred kratkoročno dobičkonosnostjo.

Jakob Šušterič, MESI, Ljubljana, direktor

Jakob Šušterič je leta 2010 skupaj s Tomom Krivcem in Matjažem Španom ustanovil visokotehnološko podjetje MESI, ki se je namenilo izboljšati diagnostiko zamašitev perifernih arterij. V družbi si prizadevajo, da bi merjenje gleženjskega indeksa postalo standardna metoda v primarnem zdravstvu. MESI je z letom 2018 lansiral družbeno odgovoren projekt Zdrave arterije.