Štiri nove od sicer devetih Krkinih nadzornikov so delničarji imenovali na julijski skupščini. S sklicem skupščine so bili za imenovanje v devetčlanski nadzorni svet predlagani obstoječi nadzorniki Julijana Kristl, Boris Žnidarič in Jože Mermal, kot novo ime pa je bil predlagan Peter Filipič.

Vendar pa je Slovenski državni holding (SDH), kot so tedaj povzeli v Društvu Mali delničarji Slovenije, na skupščini podal nasprotni predlog, s katerim je namesto Filipiča predlagal ekonomista Lahovnika, ki je bil v zadnjem času v javnosti znan predvsem kot vodja svetovalne skupine vlade za pripravo protikoronskih ukrepov. Za petletno mandatno obdobje, ki se je začelo 21. avgusta, so bili tako izvoljeni Kristlova, Žnidarič, Mermal in Lahovnik.

V nadzornem svetu Krke sedijo še Borut Jamnik, Mojca Osolnik Videmšek, Mateja Vrečer in Tomaž Sever.