Kranjska mestna knjižnica že dolgo ni več izposojevalnica knjig, pač pa prostor za preživljanje prostega časa, pravi Nina Svetelj, vodja knjižničnega oddelka za marketing. Prav zato so bili mnogi uporabniki knjižnice, ne glede na to, ali so člani ali ne, med ukrepi za zajezitev koronavirusa po svoje oškodovani. Knjig si nekaj časa niso mogli izposojati, prireditve so odpadale, v čitalnico niso mogli hoditi, razstav ni bilo.

Ljudje so spremenili navade

Zaradi razglasitve epidemije je bila knjižnica zaprta od 13. marca do 4. maja. Kljub temu je bilo gradivo mogoče naročiti in ga prevzeti pred knjižnico ali pa so ga poslali po pošti. »Tudi potem, ko smo knjižnico maja odprli za obiskovalce, ta še vedno deluje nekoliko okrnjeno. Zaprta je časopisna čitalnica, onemogočena je uporaba javnih računalnikov, odpovedane so bile prireditve, vrnjene knjige moramo razkužiti in jih najprej dati v karanteno, preden jih vrnemo na knjižne police,« našteva direktorica Breda Karun. »Ko ste se sprehodili po knjižnici, ste opazili, da deluje prazno. Ljudje so namreč zaradi epidemije spremenili svoje navade. V knjižnici ne ostajajo, kot so včasih, pač pa si izposodijo knjige in jo zapustijo,« opisuje direktorica.

Kljub vsemu so v poletnih mesecih skoraj dosegli izposojo gradiva, kakršno so imeli lansko poletje. »Obdobje epidemije korone nas je naučilo, kako pomembno je, da imajo uporabniki na voljo tudi dovolj vsebin, ki jih lahko pregledujejo od doma. V tem času se je močno povečala uporaba gradiva, dostopnega na daljavo, prebiranje časnikov in revij na portalu PressReader ja naraslo kar za devetkrat, izposoja e-knjig na portalu Biblos za štirikrat, podobno tudi obiski naših spletnih strani, otroci so radi reševali uganke in kvize na portalu Modri pes. Knjižnica po novem svojim članom omogoča tudi poslušanje zvočnih knjig prek aplikacije Audibook,« Karunova opisuje prilagoditve.

Domoznanski september s tremi žlahtnimi Gorenjkami

Kljub vsemu se v knjižnico vračajo prireditve, na katerih bodo poskrbeli za vse potrebne varnostne ukrepe. S tem imajo v Kranju že precej izkušenj, saj so izpeljali tudi številne poletne zabavne in kulturne prireditve, je opozoril župan MO Kranj Matjaž Rakovec.

Kot je napovedala Jana Zeni Bešter, vodja oddelka za delo z uporabniki v knjižnici, bodo jesenske prireditve v kranjski mestni knjižnici domoznansko obarvane. »Domoznanstvo je dejavnost, ki se z lokalnim okoljem ukvarja z različnih vidikov – zgodovinsko, geografsko, jezikovno, literarno. Knjižnice zbiramo gradivo za območje, na katerem delujemo. Sem sodijo knjige, članki, letaki, razglednice… Pripravljamo pogovorne večere, razstave, skrbimo za hrambo gradiva…« našteva.

»Spoznali bomo tri okrogle obletnice rojstva žlahtnih Gorenjk – žensk, ki si z izjemnimi življenjepisi zaslužijo pomembnejše mesto v krajevni in širši zgodovini. Delovale so na različnih področjih, vsem trem pa so skupni zavzetost, humanizem, omika ter izjemno prizadevanje za izobrazbo, napredek in kulturni razvoj družbe. Letos mineva 120-letnica rojstva Helene Stupan, prve slovenske doktorice arheologije, 100 let od rojstva Helene Puhar, pedagoške svetovalke, pisateljice in urednice ter 90-letnica rojstva pesnice in pisateljice Neže Maurer,« dodaja. O njih pripravljajo razstavo in pogovorni večer z njihovimi potomci. Kranj pa bo oktobra gostil tudi domoznansko srečanje, in to ravno v letu, ko je 70. obletnica ustanovitve Okrajne študijske knjižnice v Kranju.