Na ljubljanski mestni občini želijo s spremembami odloka o posebni rabi javnih občinskih površin omejiti spontane ulične nastope, kot imenujejo nastope uličnih glasbenikov in umetnikov, ki predvsem v poletnih mesecih zasedejo številne kotičke v mestu.

O predlaganih spremembah in dopolnitvah odloka bodo mestni svetniki odločali na septembrski seji. Pričakovati je, da bodo svetniki spremembe potrdili. Tako bo od spontanih uličnih nastopov ostalo spontano zgolj poimenovanje. Ulični glasbeniki bodo morali svoje nastope, če se bodo želeli izogniti kazni, namreč skrbno načrtovati. Nastopi bodo dovoljeni le na določenih lokacijah v mestu in bodo časovno omejeni.

Določili so mikrolokacije

Kot je predvideno v spremembah odloka, ki so jih pripravili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, ki ga vodi David Polutnik, bodo ulični umetniki lahko nastopali le na ploščadi pri Figovcu, na Špici, v Miklošičevem parku ter v Parku slovenske reformacije in parku Zvezda, v Nazorjevi in Čopovi ulici ter na Trubarjevi cesti, v podhodu pri Moderni galeriji, na Dvornem, Gornjem, Prekmurskem in Prešernovem trgu ter Trgu francoske revolucije, na Šuštarskem, Hradeckega in Mesarskem mostu ter na Bregu pri Hribarjevem spomeniku in na Gallusovem nabrežju.

Pri tem so na občini naredili še korak več, saj niso določili le širše lokacije, kot sta na primer Prešernov trg in Trubarjeva cesta, ampak so spremembam odloka dodali še zemljevid. Na njem so označili točno določene točke, kjer bodo ulični glasbeniki lahko stali. Na Trubarjevi cesti je na primer mikrolokacija določena v križišču z Malo ulico, na Prešernovem trgu pa ob Tromostovju. »Spontani ulični nastopi zunaj navedenih lokacij niso dovoljeni. Lokacije so določene tako, da so enakomerno porazdeljene po centru Ljubljane,« so navedli na občini.

Na enem mestu največ dve uri

Ulični glasbenik bo na eni lokaciji lahko ostal največ dve uri na dan. To je nekoliko več, kot so sprva načrtovali na Magistratu, kjer so v začetku leta zapisali, da razmišljajo o enourni omejitvi igranja na eni lokaciji. Bodo pa imeli ulični umetniki za svoje nastope precej manj časa kot zdaj, ko lahko v Stari Ljubljani nastopajo od 10. oziroma od 16. do 22. ure.

Po sprejetju sprememb odloka bo namreč občina ulične nastope od 1. maja do 30. septembra in od 1. do 31. decembra dovolila od ponedeljka do petka od 16. do 18. ure in od 20. do 22. ure, ob sobotah od 10. do 12. ure, od 16. do 18. ure in od 20. do 22. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 10. do 14. ure. Od 1. oktobra do 30. aprila (izjema je december) bodo ulični glasbeniki utrip mesta lahko popestrili od ponedeljka do petka od 17. do 20. ure, ob sobotah od 10. do 12. ure in od 17. do 20. ure, medtem ko bodo ob nedeljah in praznikih lahko nastopali od 10. do 14. ure.

Ulični glasbeniki, ki novih pravil ne bodo upoštevali, bodo lahko kaznovani z globo v višini 150 evrov oziroma 1000 evrov, če bo prekršek storila pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

Omejitve na pobudo občanov

Da razmišljajo o strožjih omejitvah uličnih nastopov, so na občini napovedali že pred časom. Pojasnili so, da so se zanje odločili predvsem zaradi pritožb občanov. V obrazložitvi sprememb odloka so namreč zapisali, da so spontani ulični nastopi domačih in tujih umetnikov dobrodošli, »dokler ne pride do zasičenja in prekrivanja nastopajočih.« Na občini so poudarili še, da »še večji problem predstavljajo določeni posamezniki, ki si dobesedno lastijo določene dele javnega prostora in so do ostalih, ki bi želeli za kratek čas nastopiti na isti lokaciji, nasilni, prihaja tudi do fizičnih obračunavanj, kar nedvomno slabša podobo prostora in daje slab vzgled.« Ob tem so na občini že pred časom namignili, da so spremembe odloka med drugim tudi posledica igranja harmonikarja, ki se večino časa zadržuje na Prešernovem trgu.

Za prve večje omejitve, ki veljajo za ulične nastope v mestnem središču, so se na občini sicer odločili leta 2016. Takrat so ulične nastope omejili na čas od 10. do 22. ure, za glasbenike, ki želijo nastopati v Stari Ljubljani, pa so sprejeli nekoliko strožja pravila. Na območju Stare Ljubljane so ulični glasbeniki med tednom za zdaj dobrodošli od 16. do 22. ure ter od 10. do 22. ure ob sobotah, nedeljah in praznikih.