V nadzornem svetu SŽ so še Aleksander Mervar kot predsednik, Aleksander Nagode kot njegov namestnik ter člani Silvo Berdajs, Zlatko Ratej, Jože Pavšek in Melita Malgaj.

Nadzorni svet je mandat nastopil septembra lani in takrat za svojega predsednika imenoval Bojana Branka, ki je junija letos umrl. Najprej je začasno vodenje nadzornega sveta prevzel Nagode, v začetku avgusta pa so nadzorniki za svojega predsednika imenovali Mervarja.