Povečevanje števila izvoznikov, še posebno med malimi in srednjimi podjetji, ter krepitev obsega izvoza sta prioriteti slovenskega gospodarstva. Zato je namen razpisa podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in s tem dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri umeščanju končnih izdelkov na tujem trgu kot tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih ravneh.

Predstavitev in sodelovanje z lokalnim agentom

Spirit Slovenija podjetjem sofinancira upravičene stroške krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Showroom je razstavno-promocijski prostor v tujini, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji. Podjetje mora v okviru prijavljenega projekta izpeljati dva sklopa, ki ju predvideva razpis: prvi je predstavitev blagovnih znamk - to je fizična postavitev showrooma v tujini (stroški najema razstavnega prostora, postavitve in ureditve razstavnega prostora, tehničnih priključkov, izdelave koncepta predstavitve in opreme), drugi pa je sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu (marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk podjetja). Prijavitelj mora biti lastnik vsaj ene veljavne registrirane blagovne znamke, njegov projekt pa se mora uvrščati na področja, ki so definirana v Strategiji pametne specializacije.

Od najmanj 30.000 do največ 100.000 evrov

Skupno je v okviru javnega razpisa na voljo 4,7 milijona evrov. Podjetja lahko dobijo od najmanj 30.000 do največ 100.000 evrov subvencije, subvencija pa lahko predstavlja največ 75 odstotkov vrednosti projekta. Cilj agencije je z razpisom do leta 2023 podpreti najmanj 47 mikro, malih in srednjih podjetij s sedežem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Na prvem roku za odpiranje je bilo sofinanciranje odobreno enajstim projektom, med njimi so bili projekti podjetij Real Security, Robust in Mlekarne Celeia.