Spletni katalog je dostopen preko spletnega portala Spirit Invest Slovenia (www.investslovenia.org) in uporabnikom omogoča vpisovanje, iskanje, pregled in PDF-izvoz podatkov aktualnih investicijskih priložnosti. Storitev je brezplačna, na voljo je v angleškem in slovenskem jeziku ter javno dostopna tako nosilcem investicijskih projektov kot potencialnim investitorjem, ki iščejo projekte za investicijo.

Iskanje po različnih kriterijih

Digitalno orodje investitorju omogoča iskanje po različnih kriterijih, in sicer po posamezni regiji, vrsti investicijskega projekta, sektorju in ocenjeni vrednosti. Na voljo je tudi možnost izvoza podatkov v obliki PDF-predstavitve, ki lahko poleg informacij o izbranem projektu vključuje tudi sveže informacije o konkretnem sektorju in/ali pomembne podatke o Sloveniji. Ponudniku investicijskega projekta pa omogoča vpis investicijske priložnosti v katalog. Trenutno je v bazi več kot 80 investicijskih priložnosti z različnih področij, vendar so v spletnem katalogu vidne le tiste, ki imajo vpisane vse zahtevane podatke v izbranem jeziku.

»Agencija je centralno bazo in spletni katalog investicijskih priložnostih razvila z željo po vzpostavitvi sistema za menedžment investicijskih priložnosti, kjer so vsi deležniki investicijskega ekosistema v državi med seboj povezani in imajo dostop do ažurnih informacij. Zbir investicijskih priložnost naj bi vsem deležnikom olajšal promocijo slovenskega investicijskega okolja in priložnosti, ki jih ponuja ter iskanje investitorjev,« je pojasnil Gorazd Orešek, vodja projekta in skrbnik spletnega kataloga in baze investicijskih priložnosti na agenciji.

Čim več priložnosti iz različnih virov in področij

Spirit Slovenija deluje v mednarodnem okolju in se udeležuje različnih investicijskih in nepremičninskih sejmov, forumov in konferenc tako doma kot tudi po svetu, na katerih aktivno promovira slovensko poslovno in investicijsko okolje. Pri svojem delu je v stiku s številnimi podjetji, institucijami in skladi, ki iščejo različne investicijske priložnosti, obenem pa predstavlja tudi vstopno točko za tuje neposredne investitorje v Sloveniji.

V bazo projektov želijo vključiti čim več investicijskih priložnosti iz različnih virov (gospodarski in javni subjekti) in različnih področij (kot so prodaja podjetja oz. lastniškega deleža, prodaja patenta, investicije v startupe in scalupe, večji poslovno nepremičninski projekti, hoteli, turistični resorti, poslovne cone, degradirana območja, skladišča in hale ipd.) ter tako zagotoviti tako imenovano »One stop shop« storitev na področju investicijskih priložnosti. Zato agencija vabi vse ponudnike investicijskih priložnosti k vpisu njihovega investicijskega projekta v spletni katalog investicijskih priložnosti, ki je dostopen na naslednji povezavi.