Smodnišnica, nekoč uspešno kamniško podjetje, ki je s smodnikom oskrbovalo celotno Jugoslavijo, je imelo pomembno vlogo pri oblikovanju identitete Kamnika kot industrijskega mesta. Po propadu Kemijske industrije Kamnik (KIK) je njena zapuščina začela toniti v pozabo, vidno so začeli razpadati in propadati tudi objekti na območju smodnišnice. Na drugi strani pa je prav z gradnjo novih objektov, vključno s parkiriščem in obračališčem, začela počasi izginjati njena industrijska zapuščina. In prav bližnji Mladinski center Kotlovnica je v zgodbi videl priložnost in že leta 2015 v objektu na samem začetku smodnišnice zasnoval in vzpostavil KIKštarter.

Kreativna četrt Barutana

Takrat se je rodila ideja o oživitvi drugih stavb v njegovi neposredni bližini. Projekt kreativne četrti Barutana se je idejno zasnoval že leta 2019, ko ga je MC Kotlovnica pod omenjenim imenom predlagal v program Ljubljana, evropska prestolnica kulture 2025. »Projekt je bil ljubljanska pripravljalna ekipa sprejela z navdušenjem, v zadnjih mesecih, posebno med festivalom Kamfest, pa smo dokazali, da je bilo to navdušenje upravičeno. Kreativna četrt Barutana namreč združuje dobro delujoče objekte Dom kulture Kamnik, Mladinski center Kotlovnica in podjetniško-zagonski KIKštarter s sosednjimi stavbami v nekdanji smodnišnici – med njimi je stavba nekdanjega ključavničarstva oziroma šlosarije, ki je predvidena kot manjkajoči produkcijski center,« je povedala Anja Urankar, koordinatorica mladinskih programov, in dodala, da bi tudi v prihodnje s tem pridobili nujno potrebne prostore, ki bi jih s pridom uporabljala čedalje hitreje razvijajoča se kamniška kreativna industrija.

Pripravili največji poletni festival

In vzporedno s projektom Kreativne četrti Barutana so na območju nekdanje smodnišnice potekale tudi dejavnosti na drugih lokacijah, predvsem v upravni stavbi Katzenberg, ki je postal logistična in prireditvena lokacija že omenjenega festivala Kamfest in njegovega producenta kulturnega društva Priden možic. In če je bil festival Kamfest junija letos zgolj projekt na papirju, je tudi zaradi odličnega sodelovanja mladih arhitektov skupine Štajn in urbanega projekta skupine Prostorož s festivalom Kamfest iz zaraščene, že leta neuporabljene stavbe dvignilo očiščeno in urejeno prizorišče. »Mladi arhitekti so prizorišče uredili z urbano opremo, organizirali večdnevno Urbano akademijo s priznanimi predavatelji v živo in po spletu, festival Kamfest pa je poskrbel za festivalsko prireditveno opremo in osemdnevni program na novozgrajenem odru,« je še komentirala Anja Urankar in brez kančka dvoma dodala, da se nikoli niso ukvarjali z vprašanjem, ali letošnji Kamfest bo – vprašanje je bilo, kakšen bo. »Izkazalo se je, da smo lahko tudi zaradi normalnega financiranja kamniške občine pripravili velik, morda v tem trenutku največji, poletni festival v Sloveniji. Občinstvo nam je za to hvaležno, prav tako množica izvajalcev, festival je namreč ponudil več kot petdeset različnih dogodkov, ki so se zvrstili na šestih prizoriščih v devetih dneh.«

Občina se spogleduje z nakupom

Kot kaže, bo kamniška občina poleg cest v nekdanji smodnišnici odkupila še južni del smodnišnice, kamor spadajo tudi objekti, načrtovani v projektu Kreativna četrt Barutana. Kot so povedali na občini, se v zadnjih dveh mesecih s trenutnimi lastniki južnega dela nekdanje smodnišnice dogovarjajo za odkup zemljišč. »V zvezi s tem so v družbah Iskra Mehanizmi in Iskra Mehanizmi Holding pripravili osnutek predpogodbe in ga občini posredovali v uskladitev,« so povedali na občini. Če bo predlog potrdil občinski svet, bodo podpisali predpogodbo in postopek se bo nadaljeval s pripravo občinskega rebalansa ter aktivnostmi za pridobitev posojila za financiranje predmetnega nakupa. »Prav južni del nekdanje smodnišnice ter zemljišča, po katerih potekajo oziroma so v strokovnih podlagah predvidene glavne prometne povezave na predmetnem območju, so za občino Kamnik zagotovo dolgoročno strateško pomembni,« so prepričani na občini.