Od:

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

Gregorčičeva ulica 25

1000 Ljubljana

Za: partijski komisarji lokalnih odborov in pokrajinskih svetov

Slovenska javnost mora od vseh medijev in sodstva zahtevati enaka merila za vse. Hkrati mora razkrivati in javno objavljati imena vseh medijev, vseh novinarjev, vseh sodnikov, ki očitno in brezsramno manipulirajo. Zato Urad Vlade RS za komuniciranje izdaja naslednji

RAZGLAS

1. Naloga vsakega zvestega partijca je ne le iskati, temveč tudi najti vsaj en medij, vsaj enega novinarja, vsaj enega sodnika, ki očitno in brezsramno manipulira.

2. V Sloveniji imamo 2351 medijev, imamo 212 občin, imamo 66 sodišč na 77 lokacijah. Naloga vsakega lokalnega partijskega sekretarja je, da v svoji občini najde vsaj enega pokvarjenega novinarja in vsaj enega pokvarjenega sodnika, naloga sekretarjev v mestnih občinah je, da najdejo vsaj 10 pokvarjenih novinarjev in vsaj 5 pokvarjenih sodnikov.

3. Če partijski sekretar Uradu Vlade RS za komuniciranje (Ukom) v roku enega meseca ne izroči zahtevanih delinkventov, bo nemudoma zamenjan. Ukom zato, če jim ne uspe najti že izdelanega pokvarjenega novinarja ali sodnika, ki očitno in brezsramno manipulira, partijske sekretarje poziva, naj ga naredijo!

4. Za iskanje manipulativnih novinarjev in sodnikov so dovoljena in priporočljiva vsa znana sredstva in vse uveljavljene metode obveščevalne dejavnosti. Naloga partijskega sekretarja je, da v lokalnem okolju splete dovolj razvejeno mrežo informatorjev, ki ga dnevno obveščajo o sumljivih manipulatorskih sodnikih in novinarjih. Partijski sekretar se mora udeleževati družabnih dogodkov, redno mora obiskovati gostilne, bifeje in druge lokale, kjer se zbira večje število ljudi. Pravi partijski sekretar je na preži 24 ur na dan, sedem dni v tednu!

5. Vsem sodnikom in novinarjem, ki brezsramno manipulirajo, bomo to tudi dokazali. Partijski sekretarji morajo torej ob predlogu zbrati tudi zadostne dokaze za obsodbo. Primer dokaza, da gre za manipulativnega sodnika, je, da vozi rdeč avto. Primer dokaza za pokvarjenega novinarja je, da osumljeni v obdobju enega tedna v mediju, kjer objavlja, ni zapisal niti ene dobre besede o našem predsedniku, kaj šele o naši partiji. V tem primeru se ovadi tudi odgovorna oseba medija.

6. Ovadenim bomo sodili v prostorih Ukoma vsak torek ob 9. uri. Sodbe bodo obtoženim izdane najkasneje do 12. ure istega dne. S tem bomo pokazali učinkovitost našega novega pravosodnega sistema.

7. Dokazano brezsramno manipulativnih novinarjev in sodnikov ne bomo kaznovali, pač pa jih bomo prevzgojili. Za ta namen namerava vlada v prihodnjih dveh mesecih pri Izoli zgraditi otok. Na otoku iz samih skal bodo štiri stavbe, v katerih bodo ločeno nameščeni novinarke in novinarji ter sodnice in sodniki. Prevzgoja bo potekala na način prepisovanja izjemnih knjižnih uspešnic našega izjemnega predsednika. Vsak varovanec bo moral vsak dan prepisati vsaj eno knjigo. Ob večerih bomo varovancem prek zvočnikov predvajali glasbene uspešnice slovenskih ansamblov, ljubih našemu predsedniku.

8. Prevzgoja varovancev bo potekala do uspešno zaključene prevzgoje.

9. Ta razglas velja od dne objave in do nadaljnjega.

Uroš Urbanija, direktor, l.r.