Na ministrstvu so prepričani, da mednarodni finančni krogi zelo pozitivno ocenjujejo ukrepanje vlade za zajezitev epidemije in zagotovitev socialne stabilnosti ter ukrepe za gospodarsko okrevanje.

To se po njihovi oceni najbolje kaže pri nižjem donosu do dospetja na referenčne desetletne državne obveznice, ki je trenutno pri okoli 0,1 odstotka. Povpraševanje po slovenskih državnih obveznicah se je, kot navajajo na ministrstvu, povečalo predvsem zaradi ukrepov za ohranjanje delovnih mest in za spodbujanje investicij, ki da v finančnih krogih uživajo zaupanje.

K boljšim pogojem zadolževanja Slovenije na finančnem trgu je po mnenju ministrstva prispevala tudi odločitev bonitetne agencije S&P, da ohrani bonitetno oceno Slovenije pri AA- ter državi pripiše stabilne obete.

Slovenija se je letos na trgu državnega dolga za omilitev posledic epidemije po navedbah ministrstva na novo zadolžila za 2,17 milijarde evrov, in to pod ugodnimi predkriznimi pogoji. Tako je navkljub povečanim stroškom za protikoronske ukrepe uspešno ohranila stabilen državni proračun, so dodali. Preostanek dovoljenega zadolževanja v letošnjem letu znaša še 1,4 milijarde evrov, a bo morebiten izkoristek te možnosti odvisen od razvoja dogodkov.

Stabilne javne finance so ob vladnih ukrepih in likvidnosti bančnega sistema po prepričanju ministrstva ključni elementi, ki prispevajo k hitremu okrevanju slovenskega gospodarstva po zdravstveni krizi. »Tudi v prihodnjih mesecih bo zelo pomembno ustrezno ukrepanje, ki bo omogočilo gospodarsko okrevanje ob hkratnem učinkovitim upravljanjem z javnim dolgom, saj bo prav od tega odvisna ohranitev ugodnih pogojev financiranja za Slovenijo,« so še navedli na ministrstvu.