Država je na novo izdala desetletno obveznico v višini ene milijarde evrov, za 100 milijonov evrov pa je povečala obseg izdaje obveznic, ki zapadejo v plačilo avgusta 2045, ter za 1,15 milijarde evrov nedavno izdajo triletnih obveznic, ki zapadejo v plačilo marca 2023, poročajo Finance, ki se sklicujejo na informacijski portal Bloomberg.

Po podatkih agencije Dow Jones so vse tri knjige naročil zaprte, povpraševanje pa močno presega ponudbo, navajajo Finance. Natančne obrestne mere niso znane.

Slovenija je v začetku leta že prodala eno izdajo desetletne obveznice, in sicer v višini 1,5 milijarde evrov. Po razglasitvi epidemije je povečala obsege nekaterih izdaj predhodnih obveznic, izdala je tudi za več kot pol milijarde evrov zakladnih menic različnih ročnosti. Skupno se je država letos tako zadolžila za 5,4 milijarde evrov.