BSC Kranj je v letu 2017 s prijavo projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken na razpis programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija uspešno pridobil sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Glavni namen projekta je bila priprava strateškega načrta turističnega razvoja čezmejnega območja zahodnih Karavank, razvoj in nadgradnja specializirane turistične ponudbe za pohodniška, kolesarska in zimska doživetja, izobraževanja in usposabljanja turističnih ponudnikov ter vzpostavitev skupnega trženja izbranih produktov.

Povezovanje pod eno streho

»Menim, da je priložnost razvoja Karavank prav v čezmejnem povezovanju s ciljem, da nas gorovje povezuje in ne ločuje. Stebri razvoja (pohodništvo, kolesarjenje in zimska doživetja) so atraktivne na obeh straneh meje ter so tudi blizu ljudem tako domačinom kot tudi obiskovalcem,” je ob zaključnem srečanju partnerjev povedal Rok Šimenc, direktor BSC Kranj in dodal, da »že samo to, da smo povezali 11 partnerjev iz dveh držav, je ob pripravi projekta predstavljal poseben izziv. Namreč vse mikrodestinacije so aktivne pri trženju širokega spektra turistične ponudbe, vendar samostojno težko dosegajo večjo prepoznavnost v čezmejnem in tudi mednarodnem okolju. Namen Alpe Adria Karavanke/Karawanken je bistveno širši: ne samo, da poskrbimo za skupni nastop na mednarodnih trgih, temveč da oblikujemo ključne stebre turistične ponudbe - pohodništvo, kolesarjenje in zimska doživetja, vzpostavimo novo infrastrukturo ter z izobraževanji dvignemo nivo storitev in povežemo lokalne skupnosti Karavank pod eno streho.«

Več kot 40 lokacij z novo infrastrukturo

Na več kot 40 lokacijah na projektnem območju v Sloveniji in Avstriji so pridobili novo infrastrukturo za pohodnike, kolesarje in zimska doživetja. Med temi so najbolj opazni: turno kolesarska pot Trans Karavanke in adrenalinska gorsko kolesarska pot Predigra, razširitev pohodniške Panoramske poti z dodatnimi 4 etapami in vzpostavitev povezovalnih poti, ureditev sprehajalnih poti v dolinah, nov gorsko kolesarski učni center Pristava, otroški zimski park na Zelenici, zimski učni center na Jezerskem. V sklopu projekta so številne planinske koče pridobile novo opremo tako na področju aktivnosti na prostem, kot tudi za nastanitve.

Nova znanja za turistične delavce

Pri razvoju treh segmentov turističnih produktov - pohodništvo, kolesarjenje in zimska doživetja je tako z vidika varnosti, kot tudi kakovosti doživetja pomemben del aktivnosti vključeval dogodke, srečanja, delavnice in usposabljanja za zelo širok spekter deležnikov. »Več kot 1.200 udeležencev na 50 dogodkih, ki so bili organizirani za specifične teme, je po treh letih projekta opremljeno z dodatnimi znanji, izkušnjami in teoretičnim znanjem, da bodo poletna in zimska doživetja za vse obiskovalce edinstvena izkušnja doživljanja raznolikosti Karavank,« je povedala Barbara Špehar, vodja projekta, BSC Kranj.

Čezmejni razvoj turističnih produktov: pristnost in povezovanje

V projektu Alpe Adria Karavanke/Karawanken so nadgradili in vzpostavili trženjsko podobo Karavank: poleg skupnih promocijskih materialov, zemljevidov, filmov, mobilne aplikacije, programa ambasadorjev, promocije na mednarodnih specializiranih sejmih in oblikovanja turističnih paketov, je ključnega pomena vključitev v pohodniške programe mednarodno uveljavljene agencije za doživetja na prostem Trail Angels, ki upravlja tudi najuspešnejši pohodniški produkt Alpe Adria Trail, in predstavitev na vodilnem evropskem portalu za organizacijo pohodniških, kolesarskih in zimskih tur Outdooractive.com.

Priložnosti v novi dobi turizma

Karavanke kot turistična destinacija imajo določeno stopnjo prepoznavnosti, kot pristna in neokrnjena destinacija za pohodniška, kolesarska in zimska doživetja. Razpršenost prostora od Tromeje do Jezerskega je v novi dobi turizma pravzaprav prednost, ki pa zahteva od ponudnikov in turističnih organizacij več vložka za povezovanje. Kot je povedala Mateja Korošec, strokovna sodelavka za turizem, BSC Kranj, je prav na na podlagi strategije trženja območje v tem trenutku pripravljeno na projektno sodelovanje, ki je dober temelj, da v prihodnosti preraste v stalno krovno organizacijo za trženje Karavank. »Postopen razvoj je edini način, da zagotavljamo trajnostni razvoj območja in hkrati krepimo čezmejno povezanost Karavank,« je povedala.

Občine si želijo več čezmejnega sodelovanja

Velik interes pri čezmejnem povezovanju in povezovanju slovenskih občin v Karavankah pa ima velik interes tudi občina Tržič. »Karavanke s svojimi naravnimi danostmi in lego, ki tudi zgodovinsko povezuje kraje na slovenski in avstrijski strani, potrebujejo takšne projekte, kot je Alpe Adria Karavanke/Karawanken. Ne samo turizem, temveč celotno gospodarstvo tega območja s skupnimi močmi lahko ustvari več za boljše pogoje življenja prebivalcev na severni in južni strani pobočij Karavank. Želim si, da bi tudi v prihodnosti Regionalna razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj s projekti spodbujala povezovanje manjših občin,« je med druženje na Jezerskem na Šenkovi domačiji povedal tudi tržiški župan Borut Sajovic.