"Iste očitke sem utemeljeno zavrnila že večkrat, nepravilnosti na področjih, zaradi katerih je bil podan predlog razrešitve, ni ugotovil niti pristojni inšpektorat," je zapisala Renata Zamida.

Dodala je, da se skuša njeno razrešitev ali izsiljen odstop doseči že praktično pol leta: "V tem času sem bila deležna številnih šikaniranj, blatenja in manipulacij, za 'ustrezen' sklep sveta pa je bilo potrebno zamenjati tri svetnike, ki so po zgolj treh tednih na položaju in brez vsebinskih razprav o delu agencije glasovali za predlog moje razrešitve. Nezakoniti razlogi morebitne razrešitve pa so tudi podlaga za pravno varstvo."

Z ministrstva za kulturo so v torek sporočili, da je svet Jaka sprejel sklep, da vladi predlaga predčasno razrešitev direktorice javne agencije Renate Zamida. Glede razlogov pa so navedli le: "Ministrstvo za kulturo je že v mandatu prejšnje vlade pod vodstvom takratnega ministra Zorana Pozniča seznanilo svet Javne agencije za knjigo RS z nekaterimi nepravilnostmi pri delu direktorice Renate Zamida." Predlog je bil sprejet na torkovi seji pod točko razno, Renato Zamida pa so prosili, naj v tem delu sejo zapusti.

STA se je za dodatna pojasnila glede nepravilnosti pri delu direktorice v torek obrnila na ministrstvo za kulturo, danes pa še na aktualnega predsednika sveta Jaka Sebastjana Eržena. Odgovore STA še čaka.

Iz zapisa ministrstva gre sklepati, da nekatere od Renati Zamida očitane nepravilnosti segajo v čas Pozničevega ministrovanja. Podpredsednica sveta Javne agencije za knjigo (Jak) Gabriela Babnik je januarja namreč tedanjemu ministru za kulturo poslala pismo, v katerem je opozorila na "nekatere dileme, ki zadevajo delovanje Jaka". Glavna je bila, da Jak še januarja ni imel veljavne dolgoročne strategije razvoja, Gabriela Babnik pa je opozorila še na po njenih besedah samovoljo Jaka v zvezi z delovnimi štipendijami in na oddajanje dela stavbe Jaka v najem. Kot problematično je izpostavila tudi črpanje kohezijskih sredstev in pripravo na gostovanje Slovenije kot častne gostje na frankfurtskem knjižnem sejmu.

Ministrstvo ji je v odgovoru potrdilo domneve o nezakonitosti. Sklicujoč se na zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo je Poznič zapisal: "Če direktor ne sprejme načrta do izteka veljavnosti prejšnjega, je to razlog za njegovo razrešitev." Kljub vsemu je svet Jaka na zaprti februarski seji, tedaj še pod predsedovanjem Slavka Pregla, direktorici Renati Zamida izrekel zaupnico, izvedena je bila tudi inšpekcija, ki ni odkrila nepravilnosti.

Maja je nato vlada razrešila člana sveta Jaka Staša Ravterja, ki ga je nadomestil specialist revizije Sebastjan Eržen, aktualni predsednik sveta. V začetku junija pa je vlada razrešila še predsednika sveta Jaka Slavka Pregla in članico sveta Vesno Horžen ter za nadomestna člana imenovala Matejo Komel Snoj in Mitjo Čandra. Razrešena naj bi po zapisu ministrstva pri izvajanju svojih navodil ravnala pristransko in v nasprotju z načelom dobrega gospodarja, kar sta demantirala.

Pregl je sicer od ministra Vaska Simonitija maja prejel dopis, v katerem so razlogi za njegovo razrešitev navedeni na sedmih straneh. Kot je pred dobrim mesecem povedal za STA, je že lani jeseni "postajalo jasno, da direktorica Jaka Renata Zamida ni povšeči nekaterim krogom, ki bi za svoje delo želeli dobiti več javnega denarja, ona pa temu ni sledila".