Predlog dopolnila, ki ga bodo predložili na sredini seji matičnega odbora DZ, predvideva, da bodo lahko ob nedeljah in dneva prostih dneh poleg prodajaln do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, avtobusnih in železniških postajah in letališčih ter v bolnišnicah (kar predvideva že osnovni predlog zakona) odprte tudi prodajalne v pristaniščih, namenjenih za javni promet, in na mejnih prehodih ter tiste prodajalne velikosti do 200 kvadratnih metrov, v katerih bodo ob nedeljah in dela prostih dneh delali tisti, ki so kot samostojni podjetniki nosilci dejavnosti ali zakoniti zastopniki pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost, ali prokuristi v teh osebah.

»Verjamem, da bomo s tem rešili majhne trgovine na podeželju in v turističnih krajih, ki so v družinski lasti in so na neki način odvisne od prometa v nedeljo,« je v izjavi za medije v Ljubljani dejal Mesec. »Zakon smo uskladili do te mere, da ima vnaprej zagotovljeno absolutno večino v DZ. Izjeme, ki smo jih določili, so zmerne. Trgovine bodo v več kot 90 odstotkih ob nedeljah ostale zaprte. Izjema pa so trgovine na posebnih lokacijah in trgovine, ki so manjše od 200 kvadratnih metrov in kjer bodo ob nedeljah delali lastniki oziroma direktorji sami,« je povedal.«

Predlog novele, ki ga je v postopek DZ na pobudo sindikata delavcev trgovine vložila Levica, bo v sredo obravnaval odbor DZ za gospodarstvo, v četrtek pa DZ na izredni seji.