V poostrenem nadzoru so policisti motoristom izrekli 60 glob zaradi hitrosti, nepravilnega prehitevanja, sekanja ovinkov ter previsoke hrupnosti izpušnih cevi. Eden od kršiteljev je zunaj naselja vozil 150 kilometrov na uro, drugi pa pri omejitvi 60 kar 126 kilometrov na uro. Ob tem pa še razveseljiv podatek: policisti so obravnavali le eno nesrečo motorista, ki se je le lažje poškodoval. »Glede na večje število ugotovljenih prekoračitev hitrosti, nepravilnih prehitevanj in drugih kršitev stanje ni zadovoljivo. Zato policisti opozarjamo udeležence v cestnem prometu na večjo odgovornost pri vožnji in spoštovanje drugih udeležencev v cestnem prometu. Konec tedna bomo tudi v prihodnje med poletno turistično sezono pogosteje izvajali poostrene nadzore,« je napovedal Evgen Govekar. pk