Država bo sodelovala pri projektu energetske izrabe Ljubljanice, ki vključuje tudi vzpostavitev krožne plovbne poti. Projekt že več let snujejo na Energetiki Ljubljana, kjer so k sodelovanju pritegnili tudi Elektro Ljubljana, a je doslej kazalo, da interesa za sodelovanje na državni strani ni. Preobrat se je očitno zgodil po odločitvi, da se direkciji za vode že v letošnjem in proračunu za prihodnje leto zagotovi 11 milijonov evrov za obnovo dotrajanih zapornic na Vrazovem trgu in Gruberjevem kanalu, ki bi ju morali preurediti tako, da bi bila mogoča plovba mimo, postaviti pa bi morali tudi novo zapornico pri toplarni v Mostah, da bi lahko uravnavali globino Ljubljanice, ki je v velikem delu danes preplitva za plovbo.

Začetek gradnje prihodnje leto

Direktor Energetike Samo Lozej nam je povedal, da je izredno zadovoljen, da so se po več letih z vsemi akterji uskladili o projektu, ki bo imel več pozitivnih učinkov, in da pričakuje, da bi lahko prva gradbena dovoljenja pridobili v enem letu. Optimizmu v prid govori tudi dejstvo, da je projekt obnove dotrajanih zapornic na Vrazovem trgu in Gruberjevem kanalu uvrščen na seznam pomembnih investicij, kar pomeni, da bo deležen prednostne obravnave pri pridobivanju vseh mnenj in dovoljenj. Na seznamu je kot predvideni datum začetka gradnje navedeno leto 2021. Pri naložbi v energetsko izrabo Ljubljanice naj bi sodelovali Energetika, Elektro Ljubljana, direkcija za vode in občina, skupaj pa naj bi bil projekt vreden okoli 35 milijonov evrov.

Tri male hidroelektrarne na Ljubljanici naj bi proizvajale od 5 do 7 gigavatnih ur električne energije, kar bi zadostovalo za pokritje 75 odstotkov električne energije za javno razsvetljavo v mestu. A še bolj vznemirljiv je projekt z vidika izrabe Ljubljanice kot plovbne poti. Če danes ladjice namreč večinoma vozijo kvečjemu med Livado in Mesarskim mostom, bi lahko po projektu vožnjo nadaljevale mimo Plečnikove zapornice na Vrazovem trgu vse do sotočja pri Štepanjskem naselju, zavile navzgor po Gruberjev prekopu ter mimo zapornice pri križišču Roške in Streliške zaplule nazaj proti Livadi.