»V sredo, 24. 6., sem na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, zunanji oddelek v Kranju, vložil tožbo v zvezi s sklepom sveta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice z dne 1. 6. 2020, da se za direktorja imenuje Mark Toplak. Menim, da so bile v postopku imenovanja ponovno narejene napake in da je imenovanje direktorja nezakonito, ker izbrani kandidat s predloženimi dokazili ne izkazuje izpolnjevanja v razpisu določenih pogojev, svet zavoda pa ni pravilno preveril izpolnjevanja pogojev, kar je bistveno vplivalo na odločitev o imenovanju kandidata,« je medije o ponovni tožbi na imenovanje direktorja največje gorenjske bolnišnice obvestil neizbrani kandidat Tomaž Krišelj.

Pritožba po prejšnjem razpisu

Svet jeseniške bolnišnice je Marka Toplaka, sedanjega direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ragor), izbral med tremi kandidati, ki so se predstavili članom, in sicer za mandatno obdobje štirih let. Da bi začel opravljati svoje delo, bi ga morala potrditi še vlada, česar pa še ni storila. Svetu zavoda sta se sicer predstavila še dva kandidata, ki sta se prijavila na razpis. Poleg pritožnika se je članom sveta zavoda predstavil tudi Tomaž Pliberšek, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za zdravje v času ministrovanja Aleša Šabedra, ki pa se je potegoval tudi za mesto direktorja bolnišnice v Slovenj Gradcu.

Krišelj, nekdanji direktor Gasilsko reševalne službe Kranj, se je prijavil že na prejšnji, neuspeli razpis. Tudi takrat ni bil izbran za direktorja bolnišnice, saj je svet zavoda izbral njegovega protikandidata Tomaža Glažarja. Vladno potrditev izbire kandidata so vsi vpleteni čakali zaman. Krišelj se je pritožil na delovno in socialno sodišče zaradi kršitev izbirnega postopka in s pritožbo uspel, zaradi česar je svet zavoda razpis ponovil.

Iz bolnišnice so potrdili, da so prejeli tožbo neizbranega kandidata. »Zaplet kratkoročno nima vpliva na poslovanje bolnišnice, prav tako ne na izvajanje vseh že začetih aktivnosti, vezanih predvsem na energetsko in požarno obnovo ter prenovo bolnišnične lekarne. Bolnišnico še vedno vodi vršilec dolžnosti Miran Rems, mandat za vršilca dolžnosti se mu izteče oktobra,« so še dodali.