Iz ust kopalcev je vsako leto slišati informacije o pojavu meduz in drugih ožigaljkarjev, a je pri teh organizmih težko govoriti o številkah, saj metode za njihovo številčno ovrednotenje niso enostavne, je posvarila Patricija Mozetič, vodja Morske biološke postaje Piran, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za biologijo.

Gre za organizme, ki se pojavljajo v rojih, zato gre v njihovem primeru za vizualno detekcijo in ocenjevanje. Po nekih indicih naj bi se sicer znotraj dolgoletne serije njihovo število večalo oziroma naj bi se pojavljali v ciklih.

V primeru zloglasnih rebrač so to tujerodno vrsto pri nas prvič zabeležili nekje leta 2015, od leta 2016 dalje pa jih redno spremljajo. Rebrača je »tukaj vzpostavila svojo populacija in videti je, da bo tukaj ostala,« je ocenila Mozetičeva.

Zaznava tovrstnih planktonskih organizmov je sicer zelo odvisna od spleta okoliščin, če torej kopalec preprosto naleti nanje, ali jih na določeno območje zaneseta veter ali morski tok.

Avtohtone meduze, kot so uhati klobučnjaki, pa se v ciklih pojavljajo vsako leto in njihovo pojavljanje ni nič nenavadnega. Kar se njihove številčnosti tiče, pa kot že rečeno, velja, da je to z obstoječimi metodami težko ovrednotiti.