Josip Ipavec (1873-1921) je pomembna slovenska kulturna osebnost. V luči spominjanja na skladatelja bo ministrstvo za kulturo javne zavode in javni sklad, ki delujejo na področju kulture, pozvalo, naj v sklopu razpoložljivih možnosti pri načrtovanju programov in projektov za prihodnje leto pripravijo vsebine, ki se bodo navezovale na to pomembno obletnico. Hkrati je to tudi odlična priložnost za okrepljeno sodelovanje pomembnih resorjev, kot sta denimo šolstvo in turizem. Prihodnje leto pa se bomo spomnili tudi 140. obletnice smrti Josipa Jurčiča, tudi avtorja prvega slovenskega romana Deseti brat. Jurčič je bil ena od osrednjih kulturnih in političnih oseb druge polovice 19. stoletja.