V zadnjem svežnju so vključene zlasti fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, so sporočili iz Fursa. Informativne izračune je prejelo 69.087 zavezancev, od tega 20,6 odstotka z doplačili, 36,5 odstotka z vračili, 42,9 odstotka pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 7,54 milijona evrov doplačil in 9,49 milijona evrov vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 530 evrov, povprečni znesek vračila pa 376 evrov.

Zavezanci, ki bodo v naslednjih dneh prejeli informativne izračune dohodnine, naj te natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca.

V kolikor ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oz. so pomanjkljivi, ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 30. julija podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancem izdal dohodninsko odločbo.

Rok za vračilo preveč plačane dohodnine 28. avgust

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru. Če pa se zavezanci z informativnim izračunom dohodnine strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno v informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba.

Zavezanci, ki bodo prejeli informativne izračune dohodnine z današnjim datumom odpreme, bodo lahko izkoristili pravico do ugovora do vključno 30. julija. Sicer pa je rok za vračilo preveč plačane dohodnine 28. avgust, rok za doplačilo dohodnine pa se izteče 31. avgusta.

V kolikor zavezanec vloži ugovor, ne nastane obveznost doplačila oz. vračila, saj informativni izračun dohodnine ne šteje za odločbo. Davčni organ bo v tovrstnih primerih izdal odločbo o odmeri dohodnine na osnovi vloženega ugovora.

V nekaterih primerih lahko prihaja do manjših razlik

Ostali zavezanci, ki so v letu 2019 prejeli obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo in ki do 15. julija na dom ne bodo prejeli informativnega izračuna dohodnine, morajo dohodninsko napoved vložiti sami (ne glede na višino prejetega dohodka), in sicer do 31. avgusta.

Tako kakor pri prvi tranši informativnih izračunov dohodnine, tudi tokrat v nekaterih primerih prihaja do manjših razlik v višini nekaj centov med zneski dohodkov, ki so navedeni v informativnem izračunu dohodnine in zneski, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca dohodkov. Do omenjenih razlik prihaja zaradi različnega zaokroževanja zneskov. Izplačevalci dohodkov so namreč Fursu poročali na mesečni ravni, zavezancem pa so poročali na letni ravni.

Tako zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna dohodnine in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega enega evra. Pri veliki večini zavezancev, kjer bo zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, bodo te znašale nekaj centov, večja razlika pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.