Izjavo za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka in/ali oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost v času od razglasitve epidemije do konca maja je doslej prek Fursovega informacijskega sistema eDavki vložilo 41.632 zavezancev.

Nekateri so vložili več izjav, na Fursu so jih namreč prejeli skupaj 47.670. Ob tem ugotavljajo, da so nekateri zmotno mislili, da z novo izjavo zgolj dopolnjujejo svojo prejšnjo izjavo. A to ne drži, saj se bo upoštevala samo kronološko zadnja prejeta izjava, so opozorili na Fursu.

Povedano drugače: zadnja izjava "povozi" prejšnje, so ponazorili. Če je zavezanec torej preko eDavkov vložil več izjav, je pomembno, da je v zadnji izjavi označil vse potrebne rubrike, ki jih želi uveljavljati.

Če je torej v prvi izjavi označil, da uveljavlja upravičenja za marec, nato pa je v drugi izjavi označil, da uveljavlja upravičenja za april in maj, mu temeljni dohodek za marec ni bil izplačan. Tega je Furs tistim, ki so izjave vložili do 18. aprila, izplačal 24. aprila.

Takšnim zavezancem na finančni upravi svetujejo, naj vložijo še eno izjavo, v njej pa označijo uveljavljanje upravičenj za vse tri mesece.