Naselje Dirmajerjev hrib je bilo zaradi stanja podvoza desetletja odrezano od mesta. Doslej namreč do tja ni bilo dostopa za klasična reševalna vozila, gasilske cisterne in tovornjake. Na dom ni bila možna dostava kurilnega olja s cisterno, pohištvo je bilo treba nositi in ob vznožju s tovornjakov nalagati v osebna vozila, včasih so celo dobili konjsko vprego za dostavo do hiš. S prenovljenim podvozom in novo cesto bo odslej življenje normalno tudi v tem naselju.

»Rekonstrukcija podvoza na lokalni cesti Cesta Hermana Debelaka do Dirmajerjevega hriba pod tiroma železniške postaje Hrastnik je predstavljala enega večjih logističnih izzivov. Gre za resnično dolgo želeno in pomembno investicijo, a hkrati tudi izjemno zahtevno. Poleg priprave dokumentacije, iskanja virov financiranja in usklajevanj s Slovenskimi železnicami, Direkcijo RS za infrastrukturo in podjetjem Javna železniška infrastruktura je največji izziv predstavljala zagotovitev komunalne, zdravstvene, protipožarne in preostale potrebne oskrbe v času gradnje,« pravi župan Marko Funkl. Za realizacijo projekta sta bili potrebni tudi sodelovanje in dogovarjanje s Steklarno Hrastnik in Tovarno kemičnih izdelkov Hrastnik glede dostopa do njunih objektov, poslovanja ter železniških tirov, ki so povezani in pomembni za dejavnost ter poslovanje podjetij. Ta dostop v naselje je sicer edina možnost za dovoz do stanovanj.

Prvi po cesti zapeljali gasilci

Investicija rekonstrukcije podvoza vključuje razširitev in poglobitev podvoza tako, da bo odslej omogočen dostop osebnim in intervencijskim vozilom, vključno z gasilskim vozilom višine tri metre. Reševalni in gasilski avto sta prva tudi uradno zapeljala v naselje. Posodobljeni so bili tudi dostopi oziroma delna ureditev ceste ter ukrepi na železniških tirih in komunalna infrastruktura. Zaščiteni in prestavljeni so komunalni vodovodi, preurejena je naprava za odvodnjavanje, novi sta ograja in pešpot. Naročnici del sta bili občina Hrastnik in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, celotna vrednost investicije pa je dobrih 650.000 evrov. 60 odstotkov sredstev je zagotovila direkcija za infrastrukturo, 40 odstotkov denarja pa je iz občinskega proračuna.