Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, za katere je dala pobudo Evropska komisija, se podeljujejo kot priznanje in odlikovanje izjemnih pobud za podporo podjetništvu. Nagrade, ki so bile predstavljene leta 2005, niso le natečaj, ampak so namenjene tudi krepitvi podjetniške zavesti, dejavnosti podjetniške politike in njenega uresničevanja ter nagrajevanju uspeha.

Natečaj je namenjen vsem lokalnim, regionalnim in nacionalnim institucijam in entitetam v Evropski uniji in v pridruženih državah v okviru programa za konkurenčnost in inovacije (CIP), Islandiji, Norveški, Srbiji in Turčiji, ki spodbujajo podjetništvo in mala podjetja na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Od leta 2006 se je prijavilo že več kot 2800 projektov, ki so skupaj spodbudili ustanovitev več tisoč novih podjetij.

Prijavijo se lahko nacionalne institucije in organizacije, kraji, mesta, regije in skupnosti ter javno-zasebna partnerstva med javnimi organi, kot tudi podjetniki, nosilci izobraževalnih programov in podjetja. Za nagrade se lahko potegujejo tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi institucijami in zasebnim sektorjem, katerega namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenova, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture kot pomoč pri ustanavljanju, rasti in razvoju podjetij.

Nagrada se podeljuje v šestih kategorijah: spodbujanje podjetniškega duha, naložbe v podjetniška znanja, izboljšanje poslovnega okolja, spodbujanje internacionalizacije poslovanja, podpiranje razvoja okolju prijaznih trgov in učinkovitega gospodarjenja z viri ter odgovorno in odprto podjetništvo. Izmed prispelih projektov oziroma dobrih praks bo strokovna komisija izbrala dva slovenska predstavnika, ki bosta zastopala Slovenijo. Pri tem bo upoštevala izvirnost in izvedljivost, vpliv na lokalno gospodarstvo, izboljšanje odnosov med lokalnimi interesnimi skupinami in prenosljivost - ali je pristop mogoče ponoviti v regiji in drugje v Evropi.

Zaradi geografske in kulturne različnosti Evropske unije je mogoče pričakovati, da bodo najboljše prakse, prijavljene na natečaj, pokazale različne načine, kako so regije, centri, mesta, kraji in skupnosti ustvarjalno uresničili podjetništvu prijazna okolja in prakse.