Z organiziranim javnim prevozom z oddaljenih parkirišč do Bohinjskega jezera in drugih znamenitosti bo letos poleti v Bohinju na voljo kar osem prog. »Ker želimo spodbuditi trajnostno mobilnost ne le obiskovalcev, pač pa tudi občanov Bohinja, avtobusi ne bodo ustavljali samo na parkiriščih in na končnih točkah, ampak na vseh avtobusnih postajah v Bohinju,« pravi Darinka Maraž Kikelj, višja svetovalka za varstvo okolja in urejanje prostora na občini Bohinj. Javne prevoze bodo začeli izvajati 20. junija, zaključili bodo 27. septembra.

Na Voje s prevozom na klic

Do Bohinjskega jezera bo letošnje poletje avtobus vozil tudi po bohinjski Zgornji dolini, ne le po Spodnji kot doslej. »Sledili smo pobudam občanov, ki so opozorili, da je predvsem poleti, ko ni šolskih prevozov, Zgornja dolina z javnimi prevozi zelo slabo pokrita,« dodaja Maraž-Kikljeva. Progo 4 od Kristala do Ukanca letos podaljšujejo do Slapa Savica, in sicer zjutraj in zvečer, kar bo po besedah svetovalke dobrodošlo predvsem za pohodnike v hribe. »V vmesnem času pa so do slapa na voljo redne avtobusne proge,« pravi. Novost so tudi tako imenovani prevozi na klic. Vzpostavljajo jih na progi 6 od Srednje vasi do planine Voje in nazaj. Prevozi na tej relaciji bodo možni le, če bodo potniki svoje mesto predhodno rezervirali dan pred prevozom do 19. ure – junija in septembra ob koncih tedna in ob praznikih, julija in avgusta pa vsak dan.

»Naš namen ni organizacija javnih prevozov samo v poletnem času. Naš cilj je, da optimiziramo javni linijski promet skozi vse leto, torej da ga zagotovimo tako občanom ter da poskrbimo za povečane potrebe v poletnem času,« pravi Maraž-Kikljeva. Temu je namenjen projekt Samba, ki bo povezal vse možnosti javnih prevozov in jih uskladil. Rešitve v okviru projekta strokovnjaki še pripravljajo, javnosti ga bodo predstavili jeseni. Sicer pa se z organiziranimi javnimi prevozi v Bohinju v želji, da bi odmaknili promet od Bohinjskega jezera, trudijo že tretje leto, sistem pa vsako leto dopolnjujejo in nadgrajujejo. Lani so poleti prepeljali skoraj 50.000 potnikov. Tudi letos pa skupaj s partnerji pripravljajo promocijski dan umirjanja prometa. Načrtujejo ga za 11. julij, spremenjen prometni režim pa bo med Ribčevim Lazom in Ukancem.

Ukinjajo del začasnih parkirišč ob jezeru

Skladno s trajnostno usmeritvijo pa se Bohinjci po drugi strani lotevajo parkirišč. Letos začenjajo ukinjati začasna parkirišča v bližini Bohinjskega jezera in urejati nova oddaljena, od koder se do jezera da priti z organiziranim prevozom. Tako bo letos na začasnem parkirišču Labora na voljo namesto 300 samo 150 parkirnih prostorov. »Dolgoročno bi radi ukinili 500 parkirnih prostorov ob Bohinjskem jezeru,« pravi Maraž-Kikljeva. Trenutno je po besedah direktorja bohinjske občinske uprave Miroslava Sodje na voljo 1500 parkirnih prostorov ob jezeru, ukinitev 500 pa sodi v petletni načrt. »Že to sezono pa vzpostavljamo oziroma odpiramo zgornji plato parkirišča Kobla v Bohinjski Bistrici,« pravi svetovalka. Na občini pripravljajo tudi študijo o parkiriščih, s katero se dolgoročno lotevajo odpiranja novih parkirišč v zameno za ukinjanje tistih ob jezeru. »Dokument je v zaključni fazi, občinskim svetnikom in javnosti bo predvidoma predstavljen septembra,« zagotavlja Maraž-Kikljeva.