Ljubljana ima deset javnih stranišč, od tega jih je sedem (Plečnikov podhod, Kongresni trg – Bukvarna, Mesarski most, Breg – Keller, podhod Plave lagune, Prulski most in Špica) prilagojenih gibalno oviranim. Nameščena so držala, ki ljudem pomagajo, da se sami ali s pomočjo drugega človeka prestavijo z vozička na stranišče.

Ljubljana pa na javnih straniščih še nima stropnih dvigal. Da naj jih občina uredi, županu Zoranu Jankoviću predlaga svetniški klub Levice, ki je priložil tudi fotografijo takšnega javnega stranišča iz Münchna. »Za osebe, ki trpijo za prizadetostjo zgornjih in spodnjih okončin, so stranišča brez stropnega dvigala neuporabna. Tako so prisiljeni v manjšo mobilnost in nižjo vključenost v družbo, kot če bi jim bila omogočena diskretna in efektivna uporaba zares prilagojenih stranišč,« pravijo.

Občina bo preučila pobudo

Da bi bila takšna izboljšava dobrodošla, se strinja predsednica Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine Mirjam Kanalec. »Absolutno bi bila to pomoč. Koliko bi bilo uporabnikov stropnega dvigala, ne vem. Uporabljali bi ga verjetno predvsem tisti z večjimi gibalnimi ovirami, na primer tetraplegiki in distrofiki,« je dejala Mirjam Kanalec in dodala, da ponekod v Slovenji takšna dvigala že uporabljajo, na primer v domu Dva topola v Izoli, Domu paraplegikov v Pacugu in v Društvu distrofikov Slovenije v Ljubljani.

Ne pozna pa nobenega javnega stranišča, ki bi bilo opremljeno s stropnim dvigalom, prav tako se z njim ni srečala na javnih mestih v tujini. Glede siceršnje infrastrukture, prilagojene ljudem z gibalnimi ovirami v mestu, pravi, da je napredek vedno možen, a da je bilo tako v javnih straniščih kot na drugih javnih mestih v zadnjih letih storjeno veliko izboljšav. Želi pa si prilagoditev stranišč za gibalno ovirane ljudi na pešpoti ob Savi in boljšo infrastrukturo na avtobusnih postajališčih.

Mestni svetniki predlagajo, naj možnost vgradnje stropnega dvigala obravnava svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir v ljubljanski občini in naj ga umestijo med izvršljive ukrepe akcijskega načrta Ljubljana – občina po meri invalidov. V oddelku za zdravje in socialno varstvo pravijo, da se bo svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir opredelil do pobude Levice in da bodo skušali pridobiti vse strokovne informacije, potrebne za presojo te ideje.