Okrajno sodišče v Ljubljani je konec lanskega leta odločalo o pritožbi Agrokorja na sklep AVK o začasnem odvzemu Mercatorjevih delnic zaradi zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku, s katero mu je zaradi domnevno storjenega prekrška pri prevzemu polnilnice vode Costella odmerila globo v znesku 53,9 milijona evrov. Po odločitvi okrajnega sodišča zoper ta sklep ni pritožbe.

Vendar pa se je Agrokor obrnil še na ustavno sodišče, pri tem pa ni uspel. Kot so v začetku leta poudarili v hrvaški družbi, je agencija globo Agrokorju izrekla le zaradi lastništva Mercatorja in da si je izmislila pogoje, po katerih je začasno zasegla delnice Mercatorja.

Hrvaška družba je prepričana, da jo je AVK za tarčo postopkov v zvezi s prevzemom polnilnice vode Costella izbrala arbitrarno, saj je le ena od družb v verigi podjetij skupine in ni lastnik družbe Ardeya Global, ki ima v lasti Costello. Januarja so poudarili, da bodo zoper sklep o začasnem zavarovanju ter zoper odločbo Okrajnega sodišča v Ljubljani uporabili vsa razpoložljiva nacionalna in mednarodna pravna sredstva.