Agrokor je se je pritožil na sklep, ki ga je agencija za varstvo konkurence izdala zaradi zavarovanja izvršitve nepravnomočne odločbe o prekršku, s katero mu je zaradi domnevno storjenega prekrška pri prevzemu kostelske polnilnice vode Costella odmerila globo v znesku 53,9 milijona evrov.

Agrokor je zoper to odločbo pri agenciji 8. novembra vložil zahtevo za sodno varstvo. O njej odloča Okrajno sodišče v Ljubljani. Kot so za STA pojasnili na tem sodišču, so zadevo dobili v reševanje šele minuli teden, glede na njeno naravo pa ta ne bo in ne more biti rešena v nekaj dneh.

A v hrvaški družbi pričakujejo, da bo »pristojno sodišče za prekrške še pred koncem letošnjega leta, glede na to, da mora o pritožbi odločiti v 48 urah, sklep o odvzemu delnic razveljavilo in postopek zavarovanja izvršitve ustavilo, odvzete delnice pa nemudoma vrnilo«.

Ob tem so problematizirali dejstvo, da je agencija za varstvo konkurence zahtevo za sodno varstvo sodišču posredovala šele 12. decembra: »To kaže na kontinuiran sporen način delovanja agencije v razmerju do družbe Agrokor, ki v celotnem postopku očitno ravna z nameni, ki niso skladni z njenimi zakonskimi pooblastili.«

Agencija je sklep o odvzemu delnic izdala več kot dva meseca po izdaji odločbe o prekršku

V današnjem sporočilu za javnost so za nenavadno označili to, da je agencija sklep o odvzemu delnic izdala več kot dva meseca po izdaji odločbe o prekršku. Če bi ga res izdala za zavarovanje izvršitve prekrškovne odločbe, bi ga morala izdati bistveno prej ali skupaj s prekrškovno odločbo, so menili.

Poudarili so še, da sklep o odvzemu delnic tudi ni izvršljiv. »Odvzem delnic naj bi izvršil pristojni davčni organ, ki ima po zakonu o davčnem postopku zgolj pravno podlago za vpis prepovedi razpolaganja, ne v zakonu o davčnem postopku ne v katerem drugem zakonu pa pristojni davčni organ nima pravne podlage za začasni odvzem nematerializiranih vrednostnih papirjev,« so zapisali.

Zato so ocenili, da je sklep o davčni izvršbi, s katerim je Finančna uprava RS na delnicah Mercatorja vpisala prepoved razpolaganja, nezakonit, in napovedali, da nameravajo tudi zoper ta sklep v zakonskem roku vložiti pritožbo.