Dolgoročno kreditno pogodbo bodo v petek podpisali generalni direktor 2TDK Dušan Zorko in direktor v podjetju Marko Brezigar, na strani NLB pa predsednik uprave največje slovenske banke Blaž Brodnjak in pomočnik uprave za korporativno in investicijsko bančništvo Andrej Lasič, so sporočili iz 2TDK.

Finančna konstrukcija projekta, na katerem naj bi se glavna gradbena dela začela v prihodnjem letu in za katerega je celoten znesek financiranja v tekočih cenah brez DDV predviden pri skoraj 1,2 milijarde evrov, je zastavljena tako, da največji del finančnih virov predstavlja kapitalski vložek Slovenije, pri čemer je še vedno odprta tudi možnost sodelovanja kakšne zaledne države.

Skupna višina kapitalskega vložka je ocenjena na 522 milijonov evrov, od česar bo 122 milijonov evrov Slovenija vložila iz pobranega pribitka k cestnini za tovorna vozila na delih avtocestnega omrežja in 200 milijonov evrov iz državnega proračuna. V primeru sodelovanja zaledne države bo ta prispevala dodatnih 200 milijonov evrov kapitala, drugače pa bo tudi ta delež pokrila Slovenija iz proračuna.

Dodatna sredstva za projekt predstavljajo odobrena nepovratna sredstva EU v vrednosti 250 milijonov evrov, posojila mednarodnih finančnih ustanov, kot je Evropska investicijska banka, in SID banke (skupaj 250 milijonov evrov) ter posojila poslovnih bank (167 milijonov evrov). Poleg tega bo šest milijonov evrov predvidoma pridobljenih preko povečane uporabnine za uporabnike železniških prog, zbrane v času gradnje.

Dolgoročna pogodba z NLB tako predstavlja že pretežni del predvidenih posojil poslovnih bank.