Po pogodbi mora konzorcij Markomark v roku štirih mesecev po uvedbi v delo izdelati projektno dokumentacijo in jo nato predati v pregled in potrditev. Po recenziji projektne dokumentacije bodo izvajalci uvedeni še v izvedbo gradbenih del.

Izbiro izvajalca del v Glinščici je zaznamoval zaplet z referenco izbranega ponudnika. Konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival invest in Ekorel, ki je bil s ponudbo 8,5 milijona evrov brez DDV izbran, namreč ni predložil ustrezne reference (navedeni podporni zid ni bil predpisanih dimenzij).

Konzorcij je nato po pozivu 2TDK zamenjal podizvajalca, zamenjava pa je bila po mnenju 2TDK ustrezna in konzorcij je bil izbran za izvajalca del.

Medtem na 2TDK odločajo o ustreznosti ponudnikov za glavna dela na drugem tiru. Prejšnji teden je namreč potekel rok, do katerega so morali gradbinci dopolniti ponudbe z dokumenti in dokazili, da izpolnjujejo vse razpisne pogoje. V podjetju 2TDK so pojasnili, da bo razpisna komisija še ta mesec ali v začetku maja odločila, kdo vse izpolnjuje zahtevane pogoje, nato se bodo s ponudniki pogajali še o ceni.