Na prostoru nekdanjega bencinskega servisa pred hotelom Krim bodo na Bledu uredili novo tržnico, pravi Jaka Bassanese iz blejskega komunalnega podjetja Infrastruktura Bled. »Območje bo razdeljeno na tri glavne dele. Zunanji del pod nadstreškom starega bencinskega objekta bo namenjen lokalni tržnici s ponudbo ob koncu tedna, v notranjem delu pa bo stalna trgovina za prodajo izdelkov brez embalaže, ki bo ponujala sveže sadje, zelenjavo in druge vsakdanje izdelke, ki so v klasičnih trgovinah zapakirani v več ovojev bolj zaradi trženjskih kot praktičnih razlogov,« poudarja Bassanese.

Prodajni območji bo povezoval družabni prostor kot tretji glavni del tržnice in poskrbel, da bo na tržnici vedno živahno. »Sodelovanje ponudnikov na tržnici bo mogoče tako dolgoročno, torej vse leto, kot tudi kratkoročno, na primer samo za en dan,« dodaja Bassanese. Na Bledu si prizadevajo, da bi novo tržnico odprli sredi julija. pe