»Razlogi, zakaj je sodišče izreklo oprostilno sodbo, so po mojem mnenju napačni in popolnoma zgrešeni. Zmotno je dejansko stanje, ki ga je predstavila predsednica senata, dokazna ocena je popolnoma selektivna. Svojo tezo, da ni znakov očitanega kaznivega dejanja, je gradila na posameznih fragmentih, dokazov pa ni upoštevala v celoti,« je bil po izreku nepravnomočne oprostilne sodbe neposreden specializirani državni tožilec Iztok Krumpak. »Zato sledi pritožba.«

Podobno kot v kazenski zadevi zaradi sporne preprodaje delnic Mladinske knjige in v procesu zoper nekdanjega mariborskega škofijskega ekonoma Mirka Krašovca v zadevi Betnava, je državno tožilstvo pogorelo tudi v sodnem procesiranju nadškofijske gospodarske afere Luka Zadar. Senat Okrožnega sodišča v Mariboru, ki mu je predsedovala sodnica Danila Dobčnik Šošterič, ni sledil Krumpakovi tezi, da so obtoženi izvedli »tipičen menedžerski trik«.

Sodišče: I. J. Storitve so bile projektna družba

Krumpak je očital Ljubu Pečetu, Francu Ješovniku, Simonu Zdolšku in Mateji Vidnar Stiplošek, da naj bi julija 2007 v sostorilstvu zlorabili svoje položaje s tem, ko so pri NLB najeli 17,5 milijona evrov posojila, denar pa nato čez holdinga Zvon Ena in Zvon Dva preusmerili na račun I. J. Storitev. Prezadolženo slamnato podjetje je denar porabilo za delnice zadrske luke, bančnega posojila pa ni nikoli vrnilo. Tožilec je očitek podkrepil z ekonomskim izvedenskim mnenjem Draga Dubrovskega, ki je ocenil, da je posojilo ostalo neodplačano tudi zato, ker cerkvena holdinga nista imela nikakršnega vpliva nad poslovanjem I. J. Storitev.

Sodni senat je v obsežnem dokaznem postopku s 25 naroki za glavno obravnavo, prišel do drugačnega sklepa. Dobčnik-Šošteričeva je nizala izjave prič, ki so zatrjevali, da so I. J. Storitve bile projektna družba Zvon Ena Holdinga. In da so v holdingu nad njo imeli ustrezen (čeprav povsem neformalen) nadzor. »Predvsem pa ni dokazan očitek, da naj bi obtoženi že ob sklenitvi navedenih pravnih poslov vedeli, da I. J. Storitve ne bodo vrnile posojila,« je razložila sodnica. »Sodba je poštena, drugače se postopek ne bi mogel razplesti,« je bil jedrnat Rok Gerlovič, zagovornik obtoženega Ješovnika.

Podaljšali zavarovanje ničvrednega premoženja

Če sodni senat ni zaznal zlorabe položaja, pa je postopek dokazal kaznivo dejanje oškodovanja upnikov, ki je – po besedah Dobčnik-Šošteričeve – v fazi predkazenskega postopka. Leta 2013, malo pred tem, ko bi morale delnice Luke Zadar priti v stečajno maso Zvon Dva Holdinga, je njihov lastnik postal Danijel Robnik, sicer lastnik mariborske družbe Taxi Plus. To mu je uspelo tako, da je od I. J. Storitev odkupil terjatve do podjetja Manus, ki je bil tedaj formalni lastnik delnic. Nato je Robnikovo podjetje Diluculo s serijo spornih poslov prevzelo delnice Luke Zadar. Poleg Robnika je bil oškodovanja upnikov osumljen še hrvaški državljan Tihomir Vorih in pokojni Robnikov uslužbenec, voznik taksija Jožef Tišlar, nekoč slamnati direktor I. J. Storitev.

Sodni postopek v zadevi Luka Zadar se je nadaljeval v času omejitev zaradi pandemije novega koronavirusa, ker so delnice Luke Zadar začasno zavarovane, ukrep sodišča bi se iztekel v petek. Senat je danes podaljšal zavarovanje, ki podjetju Diluculo onemogoča razpolaganje z delnicami. Odkar je luko dokapitaliziral večinski kitajski lastnik, so na tržišču pravzaprav brez vrednosti.