Med marčevskim vpisom predšolskih otrok v vrtce so vrtci v MO Kranj prejeli 731 vlog. Od tega jih je 536 prispelo za prvo, 186 za drugo starostno obdobje, devet vlog pa za razvojni oddelek. V primerjavi z lanskim šolskim letom to pomeni 38 prejetih vlog več, od tega devet več za prvo in 29 več za drugo starostno obdobje, medtem ko bo šlo iz vrtcev v šolo 1. septembra predvidoma 524 otrok, kar je 18 manj kot lani.

Trenutno je v vrtce na novo sprejetih 520 otrok: 355 za prvo starostno obdobje, 157 za drugo, osem otrok pa v razvojne oddelke. V MO Kranj pa so oblikovali centralni čakalni seznam, ki združuje vse čakalne sezname posameznih vrtcev. Objavljen je na občinski spletni strani in se dnevno spreminja, na občini pa obljubljajo, da ga bodo ažurirali enkrat na mesec. Letošnjega 15. maja je bilo po podatkih občine na seznamu čakajočih 49 otrok iz MO Kranj, ki s 1. septembrom letos izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem, od tega 28 otrok za prvo starostno obdobje in 21 otrok za drugo starostno obdobje. V vrtcih je sicer za letošnji 1. september hkrati še 57 prostih mest, in sicer 28 za prvo starostno obdobje oziroma 29 za drugo starostno obdobje, vendar pa otroci kljub temu ostajajo na seznamu, saj jih želijo starši vključiti v točno določen vrtec in so pripravljeni počakati na tamkajšnje prosto mesto.

»Ob tem pa 115 otrok z območja MO Kranj prvega starostnega obdobja izpolnjuje pogoje za vključitev v vrtec med šolskim letom, zato jih vrtci trenutno še ne morejo sprejeti. Dve enoti Kranjskih vrtcev pa bosta med šolskim letom za te otroke odprli še vsaka po en oddelek. pe