Pri tem želimo poudariti, da smo pripravili vse potrebne varnostne in zaščitne ukrepe že z izvajanjem fizioterapije na negovalnih oddelkih (v treh zdraviliščih potekajo brez prekinitve), nato pri izvajanju ambulantne FTH, pripravili smo tudi navodila za izvajanje stacionarnega zdraviliškega zdravljenja. V skladu z dogovori z vsemi panožnimi združenji smo turistično-gostinski zbornici posredovali smernice Evropskega združenja vodnih parkov kot osnovo za odpiranja zdravilišč, velnesov in kopališč. Vse skupaj je bilo kot dokument predloženo 22. aprila na ministrstvo za gospodarstvo.

Ne vem, ali se pristojni zavedate, da vsak dan zdravilišča prejemajo zelo veliko klicev pacientov, ki bi morali priti na stacionarno zdraviliško zdravljenje, pa jim je to onemogočeno. Za koliko se bo poslabšalo zdravstveno stanje takih pacientov in kdo bo nosil posledice tega, je po mojem mnenju v prvi vrsti etično vprašanje za vse zdravnike, ki o tem odločate. Sestavni del rehabilitacij v zdraviliščih je tudi izvajanje balneoterapij, saj je to tudi dokazano ena najučinkovitejših metod zdravljenja, s souporabo naravnih zdravilnih dejavnikov.

Že najmanj tri tedne postavljamo vprašanja glede odpiranja nastanitvenih objektov, zdravilišč in bazenov, saj smo že velikokrat obrazložili, da je treba začeti pravočasne postopke za odpiranje hotelov, bazenov in vse pripadajoče infrastrukture. Tudi brez trženjskih aktivnosti se naši hoteli ne bodo napolnili. Na sestanku s Fursom smo slišali, da naj bi se turistični boni začeli uporabljati že 1. junija, z odprtjem zdravilišč šele 1. julija pa bi bili še dodatno diskreditirani.

Pri tem želimo še opozoriti, da so na Hrvaškem odprli bazene 18. maja, hotele odpirajo 5. junija, v Avstriji pa odpirajo vse terme in hotele 29. maja. Tako se bodo slovenski gostje v hotele z bazeni in tudi njihove terme lahko odpravili v tujino, v slovenska zdravilišča pa ne bodo smeli pred 1. julijem?

Odgovorne zato pozivamo, da nam sporočite razloge, s katerimi utemeljujete odprtje zdravilišč in bazenov šele 1. julija.

Iztok Altbauer

direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč