Na današnji novinarski konferenci so govorci spregovorili o temah iz šolstva in splošni epidemiološki sliki. Novinarka Časorisa, otroškega spletnega časopisa, je vladnemu govorcu Jelku Kacinu zastavila vprašanje: Kaj je mislil z besedami, da je glede vračanja učencev v šole potreben poleg strokovnega še političen kompromis.

»O tem, ali se bodo učitelji in učenci, tudi dijaki, vrnili v šole, v kakšnem obsegu, pod kakšnimi pogoji, v enoizmenskem ali dvoizmenskem pouku, o katerem zavod za šolstvo ni razmišljal, ministrstvo pa tudi ne, bo potrebno sprejeti neko odločitev,« je odgovoril in dodal, da »stroka vedno pove svoje strokovne poglede, stroka nikoli ne odloči«. V nadaljevanju je pojasnil tudi, da odločitve o nošenju mask ni sprejela stroka. Ta je namreč o tem samo razpravljala. »Nekoč vam bom razkril, kdo je bil tisti, ki se je odločil za maske,« je dodal. Zakaj je to skrivnost, ni pojasnil, je pa to odločitev ocenil kot dobro, saj je po njegovih besedah to velik prispevek k temu, da smo bili tako uspešni.

Tako kot stroka, tudi posvetovalna skupina razpravlja, izmenjuje poglede, svetuje in priporoča. Ni pa v njeni domeni, da sprejema odločitve, je povedal Kacin. »Odgovornost mora sprejeti nekdo drug. Vsaka odločitev, ki jo sprejme vlada, je politična odločitev. Ne gre drugače. Zato so v njej politiki in morajo sprejeti politično odločitev in morajo sprejeti tudi politično odgovornost,« je pojasnil.

Zaključil je z izjavo, da je »nekoč velikemu delu strokovnjakov« rekel, da si želi, da bi »malo manj meditirali in da bi več priporočili in tudi kaj odločili«. Po njegovih besedah bi bila posledično politika »hitrejša in učinkovita«.