Na ljubljanski mestni občini od leta 2015 na nesprejemljivost vandalizma in na pomen spoštovanja skupnega javnega prostora opozarjajo tudi z družbeno odgovorno kampanjo Človek, čuvaj svoje mesto. Pred petimi leti so se na občini v prvi kampanji osredotočili na nedovoljeno grafitanje in uničevanje javnih objektov, v zadnjih treh letih pa so v središče akcije postavili predvsem ozaveščanje o pobiranju pasjih iztrebkov ter odmetavanju žvečilnih gumijev in cigaretnih ogorkov.

Letos na občini v luči ukrepov za zajezitev novega koronavirusa v sklopu kampanje občane opozarjajo, da uporabljene zaščitne maske ne sodijo na tla, ampak jih je treba odvreči v za to primerne koše. Na vse večjo onesnaženost okolja z zaščitno opremo so sredi prejšnjega meseca opozorili tudi Ekologi brez meja. »Problem smo zaznali in čeprav je zdravje na prvem mestu, to ne opravičuje odmetavanja rokavic in mask po tleh – niti v zdravstvenem pogledu, saj priložnosti za okužbo tisti trenutek še ni zmanjkalo, okužba se lahko širi tudi na tak način. Z uporabo mask ne ščitimo le sebe, ampak tudi druge. Njihovo neodgovorno odmetavanje je tako egoistično dejanje,« so bili kritični do ravnanja nekaterih Ljubljančanov.