Svetovni dan veterinarjev že 20 let predstavlja priložnost za priznanje prispevka veterinarjev k zdravju živali in ljudi. Veterinarji vedo, da je zdravje okolja, človeka in živali neločljivo povezano, zato letošnji svetovni dan izpostavlja pomen zaščite okolja, na svojih spletnih straneh navaja Svetovno veterinarsko združenje.

"Veterinarji v vlogi zagovornikov zdravja in dobrega počutja živali prevzemajo odgovornost, pa tudi priložnost za varovanje našega okolja za prihodnje generacije," ob današnjem dnevu poudarjajo v združenju. "Njihova dejanja lahko pomagajo ublažiti posledice podnebnih sprememb, zagotavljajo ustrezno ravnanje s preostankom uporabljenih zdravil in podpirajo odgovorno uporabo naravnih virov, denimo vode in krme, potrebnih za vzrejo živine," dodajajo.